Media: Njoftime

Takim i Kryetares së AMF-së me përfaqësuesit e lartë të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës

18 Shtator 2009

Kryetarja e AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, në datë 18 shtator 2009,  priti një delegacion të nivelit të lartë të Autoritetit Qendror Bankar të Kosovës (AQBK), kryesuar nga Z. Hashim Rexhepi, Guvernator. Takimi u zhvillua në kuadrin e pjesëmarrjes në Konferencën e 8-të Ndërkombëtare të Bankës së [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

17 Shtator 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 21

2 Shtator 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 21 të muajit korrik në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 21 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Gusht 2009

Në mbledhjen e datës 28 gusht 2009, Bordi i AMF-së, mori në shqyrtim analizën vjetore të gjendjes financiare të instituteve private të pensioneve suplementare mbi bazën e pasqyrave financiare të 31.12.2008 dhe 31.3.2009.  Pasi u njoh me problemet e dala nga analiza, në përfundim të diskutimeve, mori vendimet përkatëse. [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Korrik 2009

25 Gusht 2009

Në periudhën Janar - Korrik 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 444,574 duke shënuar një rritje prej rreth 23.74 % në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 20

31 Korrik 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 20 të muajit qershor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 20 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar – Qershor 2009

30 Korrik 2009

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë 6-mujorit të parë të vitit 2009 u dominua në masën 96.32% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 3.68% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të [...]

Njoftim mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Korrik 2009

Në mbledhjen e tij të datës 27 korrik 2009, Bordi i AMF-së mori në shqyrtim analizën vjetore të gjendjes financiare në shoqëritë e sigurimit për vitin 2008 dhe tremujorin e parë të vitit 2009. Pasi u njoh me problemet e dala nga analiza si dhe në përfundim të diskutimeve, mori vendimet përkatëse. Në [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Qershor 2009

24 Korrik 2009

Në periudhën Janar- Qershor 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 362,450 duke shënuar një rritje prej rreth 29% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të [...]

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë Austriake të Financave e Autoritetit të Tregjeve Financiare të Austrisë në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve

23 Korrik 2009

Në datën 22 Korrik, 2009, në ambientet e Hotel Rogner EuropaPark, u zhvillua  Ceremonia e Nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë Austriake të Financave e Autoritetit të Tregjeve Financiare të Austrisë në fushën e mbikëqyrjes së sigurimeve. Nënshkrimi [...]