Media: Njoftime

Mbi raportimin e Kryetares Zj .Elisabeta Gjoni në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat

17 Prill 2008

Në kuadër të raportimit vjetor në Kuvendin e Shqipërisë, në datën 14 Prill 2008, Zj. Elisabeta Gjoni - Kryetare e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF) raportoi përpara Komisionit për Ekonominë dhe Financat pranë Kuvendit të Shqipërisë mbi aktivitetin e institucionit në vitin 2007. Me fjalën e saj, [...]

Mbi publikimin e Buletinit Satistikor të Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë - 2007

11 Prill 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun dhe subjektet nën juridiksion mbi publikimin e Buletinit Statistikor "Tregu me Pakicë i Letrave me Vlerë të Qeverisë" për periudhën Janar - Dhjetor 2007 në faqen zyrtare të internetit.Ju mund të gjeni materialin e plotë  [...]

Rezolutë - Mbi politikën e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ndaj tregut të pensioneve private dhe suplementare

1 Prill 2008

 REZOLUTË Mbi politikën e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ndaj tregut të pensioneve private dhe suplementareAutoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, mbështetur në Nenin 14, pika 20 e ligjit Nr. 9572 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" si dhe në,misionin e tij si mbrojtës i të drejtave të publikut aderues në [...]

Zhvillimi i një seminari mbi sigurimet e jetës në datat 23 dhe 24 prill 2008

1 Prill 2008

Zhvillimi i një seminari mbi sigurimet e jetës në datat 23 dhe 24 prill 2008Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me mbështetjen e Bankës Botërore, organizon në Tiranë në datat 23 dhe 24 prill 2008, një seminar 2 - ditor mbi sigurimet e jetës. Lektor kryesor në seminar është Z. Don McIsaac - ish Drejtor i Grupit të Sigurimeve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2008

31 Mars 2008

Zhvillimet  e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2008Në periudhën Janar - Shkurt 2008 numri i kontratave te sigurimit të lidhura arriti në 82,020 duke shënuar një rritje prej rreth 23.89% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u [...]

AMF në bashkëpunim me PPFS organizuan në Tiranë, nga data 12-13 mars, workshop-in rajonal me temë “Për qeverisjen e shoqërive të sigurimit”

27 Mars 2008

Ky workshop, i organizuar Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare dhe nga Programi i Partnerëve për Stabilitet Financiar, është i pari që organizohet në Shqipëri.Qëllimi i workshopit, ishte që të ndihmonte prezantimin e praktikave dhe adoptimin e standarteve ndërkombëtare të qeverisjes së tregut të sigurimeve në Shqipëri. [...]

Mbi publikimin e Periodikut AMF Nr. 4

17 Mars 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun mbi publikimin e periodikut të AMF Nr. 4 në faqen zyrtare të internetit.Tekstin e plotë të publikimit në versionin PDF mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut klikoni [...]

Hyn në fuqi VKM Nr. 96 Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

29 Shkurt 2008

Hyn në fuqi VKM Nr 96, datë 03.02.2008 për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve. Ky vendim ka për qëllim të përcaktojë:A) kategoritë e investimeve të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike e matematike;B) kufijtë maksimalë të lejueshëm [...]

Hyn në fuqi Udhëzimi Nr. 24 Datë 15.11.2007 "Mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësine ndaj palëve të treta"

29 Shkurt 2008

Ky udhëzim trajton dëmet pasurore dhe jopasurore të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm, procedurën e trajtimit të kerkesës për dëmshpërblim, vlerësimin e dëmit dhe mënyrat e afatet e likuidimit dhe kontabilizmit të dëmeve.http://www.amf.gov.al/readLaw.asp?id=61

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 3

28 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 3 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 3 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.