Media: Njoftime

Prezantim i Kryetares Elisabeta Gjoni në Workshopin "Rregullimi dhe Mbikëqyrja Financiare Ndërkufitare - Kuadri i Zbatimit" Organizuar nga Autoriteti i Tregjeve Financiare të Austrisë (FMA Austria) dhe Banka Botërore në datat 16 – 19 Mars 2009 në Joint Vienna Institute, Austri

19 Mars 2009

Në datat 16 - 19 Mars 2009, u zhvillua në Vjenë workshopi, mbi rregullimin dhe mbikëqyrjen financiare ndërkufitare dhe kuadrin e zbatimit të tyre. Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të niveleve më të larta nga autoritete rregullatore / mbikëqyrëse financiare dhe institucione financiare ndërkombëtare. [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

4 Mars 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 15

3 Mars 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 15 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 15 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Muajin Janar 2009

25 Shkurt 2009

Në muajin Janar 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 55,135 duke shënuar një rritje prej rreth 31% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të sigurimeve arritën [...]

Mbi publikimin e tre projektligjeve, hartuar nga AMF

23 Shkurt 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në kuadër të punës së vazhdueshme, me qëllim përmirësimin e bazës ligjore, ka hartuar së fundmi tre projektligje, të cilat janë: Projektligji mbi fondet e pensionit vullnetar, i hartuar me qëllim vendosjen e standardeve të nevojshme për krijimin dhe administrimin e fondeve të [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

19 Shkurt 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]

Miratohet në seancë plenare, në Kuvendin e Shqipërisë, projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

13 Shkurt 2009

Kuvendi i Shqipërisë, më datë 12 shkurt 2009, miratoi në seancë plenare projektligjin "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit." i cili mbart tashmë nr. 10 076, datë 12.02.2009. Ky ligj, pret të dekretohet nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë. Nisur nga risitë dhe përmirësimet që [...]

Miratohet nga Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, Projektligji "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

10 Shkurt 2009

Në mbledhjen e datës 9 shkurt 2009, Komisioni Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, diskutoi dhe miratoi Projektligjin "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit".Projektligji është hartuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me mbështetjen dhe konsulencën e Ministrisë së Financave.Në fokus të projektligjit, [...]

Zhvillohet seminari "Mbi sistemet e pensioneve private"

10 Shkurt 2009

Më datë 9 Shkurt 2009, Komisioni Evropian në bashkëpunim e Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare, brenda kuadrit të instrumentit TAIEX, zhvilloi seminarin "Mbi sistemet e pensioneve private" në ambientet e Hotel "Mondial" në Tiranë.Ky seminar erdhi në një moment, kur Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është në procesin e hartimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 14

6 Shkurt 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 14 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 14 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.