Media: Njoftime

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për vitin 2010

20 Janar 2011

Tregu i pensioneve vullnetare mbetet ende një treg i vogël, parë ky si nga këndvështrimi i kontributeve dhe nga numri i kontribuesve. Në këtë treg, për vitin 2010, shihet një rritje prej 53.38% e kontributeve dhe një rritje prej afër 12.71% e numrit të kontribuesve, krahasuar me një vit më parë. Më poshtë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Janar 2011

Në mbledhjen e datës 13 janar 2011, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1.    Rregulloren "Për delegimin e funksioneve të shoqërisë administruese të fondeve të pensioneve"; Kjo rregullore hartohet në mbështetje të dispozitave të nenit 41, paragrafi 3, të Ligjit nr. 10197, [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 37

29 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 37 të muajit nëntor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 37 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar – Nëntor 2010

24 Dhjetor 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - nëntor 2010 arritën rreth 7,315 milionë lekë, ose 2.28% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - nëntor 2010  numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 609,372 duke shënuar [...]

AMF Uron

20 Dhjetor 2010

AMF Uron

AMF, ndihmon fëmijët e familjeve të përmbytura

13 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, sensibilizuar nga situata e vështirë që kaluan familjet e zonave të përmbytura, ndërmori nismën për një mbështetje vullnetare modeste në ndihmë të fëmijëve të këtyre familjeve. Fondi i grumbulluar për këtë qëllim u përdor për blerjen e ndihmave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Dhjetor 2010

Në mbledhjen e datës 07 dhjetor 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1.Rregulloren “Për ushtrimin e veprimtarisë së Kujdestarëve të Obligacioneve të Shoqërive Aksionare dhe të Qeverisë Vendore”; Hyrja në fuqi Ligjit të ri nr. 10 158, datë 15.10.2009 “Për [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 36

3 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 36 të muajit tetor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 36 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimi i mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

3 Dhjetor 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, më 7 dhjetor 2010, do të zhvillojë mbledhjen e Bordit ku do të shqyrtojë çështjet kryesore: - Projektin “Për miratimin e rregullores për afatet, kushtet dhe procedurat për autorizim të kujdestarëve të   obligacioneve të shoqërive aksionare dhe të Qeverive Vendore, [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Tetor 2010

25 Nentor 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - tetor 2010 arritën rreth 6,795 milionë lekë, ose 1.65% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - tetor 2010  numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 567,101 duke shënuar një ulje [...]