Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Korrik 2010

26 Gusht 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - korrik 2010 arritën rreth 4,821 milionë lekë, ose 0.96 % më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - korrik 2010  numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 379,459 duke shënuar një [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 33

13 Gusht 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 33 të muajit korrik në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 33 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për gjashtëmujorin e parë 2010

28 Korrik 2010

Tregu sekondar i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë periudhës janar - qershor 2010 u dominua në masën 93.59% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 6.41% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Përsa i takon numrit të transaksioneve, 98.80% e të gjitha transaksioneve të tregut sekondar të letrave [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për gjashtëmujorin e parë 2010

27 Korrik 2010

Të ardhurat nga primet e sigurimit, në periudhën janar - qershor 2010 arritën rreth 3,974 milionë lekë, ose 2.15% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar - qershor 2010 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 306,501 duke shënuar një ulje prej rreth [...]

Zhvillimet e tregut të pensioneve vullnetare private për gjashtëmujorin e parë 2010

26 Korrik 2010

Tregu i pensioneve vullnetare zë një peshë të vogël në tregun financiar jo-bankar në Shqipëri. Pavarësisht dinamikës së lartë të rritjes së kontributeve dhe numrit të kontribuesve, përkatësisht në masën 40.86% dhe 8.63% për gjashtëmujorin e parë 2010, ky treg është ende larg potencialit [...]

Mbi adresën e re të zyrave të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Rruga “Dora D’Istria”, nr. 10, Tiranë

20 Korrik 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ju vë në dijeni, mbi ndryshimin e adresës së Institucionit. Adresa e re e AMF-së është: Rruga "Dora D'Istria", nr. 10, Tiranë. (Kontaktet e tjera, si tel.e fax., mbeten ato ekzistuese)

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

15 Korrik 2010

Në mbledhjen e datës 15 korrik 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave shqyrtoi: analizën vjetore dhe tremujore të gjendjes financiare në shoqëritë e Sigurimit për vitin 2009 dhe tremujorin e parë të vitit 2010; analizën vjetore dhe tremujore të gjendjes financiare për vitin 2009 [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 32

14 Korrik 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 32 të muajit qershor në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 32 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Reagim ndaj shkrimit të gazetës “SOT”, të datës 11.07.2010

13 Korrik 2010

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare konsideron shkrimin në gazetën "SOT", të datës 11.07.2010 "AMF përqendron letrat me vlerë të Qeverisë në një bankë të vetme", si një disinformim me peshë të madhe për tregun bankar dhe publikun e gjerë dhe për këtë qëllim shikon si të domosdoshëm [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Qershor 2010

Në mbledhjen e datës 28 qershor 2010, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme: 1. Miratimin e kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të pasagjerëve nga aksidentet në transportin publik     të shoqërisë së sigurimit [...]