Media: Njoftime

U zhvillua takimi mbi Ligjin e ri “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”

20 Nentor 2009

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim  me Autoritetin  e Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 20 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark” aktivitetin  lidhur me Ligjin e ri “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”. Fjalën e hapjes [...]

U zhvillua aktiviteti “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat”

18 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 18 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark”  aktivitetin me temë  “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat”. Fjalën e hapjes e mbajti Kryetarja e AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, ku midis të tjerave prezantoi situatën aktuale në Shqipëri, [...]

U zhvillua aktiviteti mbi “Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg”

17 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 17 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark”  aktivitetin  lidhur me Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg, një platformë raportimi me bazë Web-i. Sistemi AMF In-Reg  po ndërtohet nga AMF mbështetur [...]

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

16 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Për zhvillimin e testimit për aktuarët e autorizuar

13 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë [...]

Zhvillimi i aktivitetit dy ditor mbi “Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat” në datat 17-18 nëntor 2009

11 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në datat 17-18 nëntor, në ambientet e hotel "Rogner Europapark", do të zhvillojë një aktivitet dy ditor për dy projekte të rëndësishme: “Prezantimi i sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe  “Liberalizimi i MTPL, mundësitë [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar - Shtator 2009

30 Tetor 2009

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë 9-mujorit të vitit 2009 u dominua në masën 95.50% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 4.5% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për [...]

OECD-Fondet e pensioneve marrin veten brenda vitit 2009

29 Tetor 2009

Sipas botimit më të fundit të OECD-së, “Tregjet e Pensioneve në Fokus” (Pensions Markets in Focus), fondet e pensioneve, demonstruan një rimëkëmbje në gjashtëmujorin e parë të vitit 2009, duke krijuar kthime të investimeve prej 3,5% në terma nominale. Deri më 30 qershor 2009, aktivet gjithsej të fondeve të [...]

Mbikëqyrësit ndërkombëtarë të sigurimeve mbështetin deklaratën e Grupit G-20 përmes miratimit të udhëzimit për përdorimin e kolegjeve mbikëqyrëse

28 Tetor 2009

Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (SHNMS) ka miratuar një material mbikëqyrës, i cili jep orientim për përdorimin e kolegjeve të mbikëqyrjes në rastet e mbikëqyrjes së grupeve. Ky përbën një hap të ndjeshëm për të fuqizuar më tej efektivitetin e mbikëqyrjes së [...]

Përmbledhje e zhvillimeve kryesore të Konferencës së 16-të Vjetore e IAIS-it

27 Tetor 2009

Mbikëqyrësit e sigurimeve forcojnë bazën për tregje të shëndetshme të sigurimeve Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS) mbylli Konferencën Vjetore dhe Takimin e Përgjithshëm  në Rio de Janeiro, Brazil në datën 24 tetor 2009. Konferenca u ofroi mbikëqyrësve të [...]