Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 23

26 Tetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 23 të muajit shtator në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 23 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shtator 2009

26 Tetor 2009

9-mujori i vitit 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke rritur ndjeshëm ritmet e zhvillimit të shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 6,169 milionë lekë, ose 14.35% më shumë se në të njëjtën periudhë të [...]

Njoftim

23 Tetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se më datë 19.11.2009 do të zhvillohet testimi për pajisje me autorizimin “Aktuar i Autorizuar”. Personat që kanë depozituar gjithë dokumentacionin në përputhje me rregulloren e Autoritetit nr. 67, datë 27.07.2009 “ Mbi licencimin e aktuarëve të autorizuar të shoqërive [...]

Mbi zhvillimin e Konferencës Vjetore të IAIS

20 Tetor 2009

IAIS, (Organizata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve në Sigurime) në bashkëpunim me SUSEP (Institucioni i Mbikëqyrjes së Sigurimeve, Brazil) , do të zhvillojë gjatë periudhës  21-24 tetor 2009, në Rio de Janeiro, Brazil,  konferencën vjetore me temë: “Sigurimet si mjet i zhvillimit social-ekonomik, kriza financiare [...]

Miratohet në seancë plenare, në Kuvendin e Shqipërisë, projektligji “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”

16 Tetor 2009

Kuvendi i Shqipërisë, më datë 15 tetor 2009, miratoi në seancë plenare projektligjin “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”. Ky ligj zbatohet për obligacionet e: a) shoqërisë aksionere, me zyrë qendrore në Republikën e Shqipërisë;dhe b) qeverisë vendore. Qëllim [...]

E ardhmja e kuadrit rregullator financiar, roli i rregulloreve dhe enteve rregullatore të tregut

15 Tetor 2009

Komiteti Teknik i Organizatës Ndërkombëtare të Letrave me Vlerë, zhvilloi në Bazel, Zvicër, Konferencën e 5-të, ku ndër të tjera u vu theksi në:  rregullimin e efektshëm të tregjeve, i cili është jetik për qëndrueshmërinë financiare botërore; nevojën e identifikimit dhe kuptimit në [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

30 Shtator 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Deklaratë e Bordit të Monitorimit për Fondacionin e Komitetit të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit, mbi Parimet për Standardet e Kontabilitetit dhe Vendosjen e Standardeve

29 Shtator 2009

BSNK, si një ndër autoritetet përgjegjëse në vendosjen e standardeve të kontabiliteit, është duke parë se si mund të përmirësohen standardet e kontabilitetit, nën dritën e krizës më të fundit kreditore. Bordi i Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit (BSNK) dhe Bordi i Standardeve të Kontabilitetit [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Gusht 2009

25 Shtator 2009

Në periudhën Janar - Gusht 2009 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 528,037 duke shënuar një rritje prej rreth 17.52 % në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 22

24 Shtator 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 22 të muajit gusht në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 22 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për [...]