Media: Njoftime

Pensionet private dhe reagimi ndaj politikave në kuadrin e krizës financiare dhe ekonomike

12 Maj 2009

Kriza aktuale financiare, ka patur një ndikim të madh në asetet e pensioneve në botë. Sipas vlerësimit të OECD, ato kanë një rënie me 5.4 trilion $ (mbi 20%) në fund të 2008. Kjo shton presionin mbi nivelet e financimit për planet e pensioneve me përfitime të përcaktuara (DB) dhe ka përkeqësuar situatën [...]

Punim mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë

11 Maj 2009

(Punim i Prof. Dr. Aristotel Pano, 4 prill 2009) Në punimin e fundit, mbi krizën e tanishme financiaro – kreditore dhe ndikimin e saj në ekonominë tonë, Prof. Dr. Aristotel Pano ka bërë një analizë të krizës financiare globale, duke u ndalur tek shenjat e para të fillimit të krizës bankare dhe financiare, thellimi i saj [...]

Mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008

4 Maj 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e Gjeografisë së Sigurimeve 2008. Në brendësi të këtij publikimi vihen re elementë të rinj, ku përveç informacionit mbi dendësinë e sigurimeve, shpërndarjen e primeve dhe produkteve të sigurimit [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 17

30 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 17 në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 17 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Ç'duhet të bëjnë institucionet përgjegjëse për dizenjimin e arkitekturës globale të sotme financiare

29 Prill 2009

Fjala e mbajtur, në 22 Prill në Bruksel, pranë Qendrës së Studimeve për Politikat Evropiane (CEPS)1 Në këtë fjalë, Zj. Diplock theksoi se politikat financiare globale të shekullit të 20 janë të vjetëruara dhe nevojitet të zëvendësohen me zgjidhje të reja, të reflektohen dalja e koncepteve të [...]

IAA (Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve) - Komentar mbi kërkesat për shikim të amendimeve të propozuara nga FASB në lidhje me disa nga standardet ndërkombëtare të kontabilitetit

27 Prill 2009

Shoqata Ndërkombëtare e Aktuarëve, IAA (The International Actuarial Association,) si përfaqësuese e profesionit të aktuarit në botë, ka nxjerrë në faqen e saj zyrtare, një komentar mbi kërkesat  për shikim të amendimeve të propozuara  nga FASB për përdorimin e vlerës së drejtë, si dhe amendimet [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Mars 2009

24 Prill 2009

Në periudhën janar- mars 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 160,976, duke shënuar një rritje prej rreth 25% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar – Mars 2009

22 Prill 2009

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë 3-mujorit të parë të vitit 2009 u dominua në masën 98.06% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 1.94% nga instrumenta afatgjatë (obligacione).Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë [...]

IAIS – Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve, mbështet Deklaratën e G20

14 Prill 2009

(Njoftim i publikuar nga IAIS)Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS), si organizmi ndërkombëtar i vendosjes së standardeve për një mbikëqyrje të kujdesshme të industrisë së sigurimeve dhe anëtare e Bordit për Stabilitet Financiar (FSB), ka nxjerrë një deklaratë për shtyp në [...]

Takim i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare me institucione shtetërore për tre projektligjet e përgatitura nga AMF

3 Prill 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, më datë 3 prill 2009, në ambientet e hotel "Rogner", Tiranë, zhvilloi takimin e punës për diskutimin e komenteve që kanë institucionet shtetërore, lidhur me tre projektligjet: "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive", "Mbi obligacionet e shoqërive [...]