Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për broker në sigurime

2 Dhjetor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për aktuar të autorizuar në sigurime

2 Dhjetor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë 27.07.2009 [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Tetor 2009

25 Nentor 2009

Në periudhën janar - tetor 2009, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 641,513 duke shënuar një rritje prej rreth 12.13% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2008. Rritja e numrit të kontratave në 2009 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Nentor 2009

Në mbledhjen e datës 25 nëntor 2009, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare midis të tjerave, shqyrtoi dhe miratoi vendimet e mëposhtme:   Miratoi sistemin telefonik (numrin jeshil 0800 6969) në shërbim të konsumatorit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare. Miratoi ndryshimin e statutit të shoqërisë [...]

U zhvillua takimi mbi Ligjin e ri “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”

20 Nentor 2009

Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim  me Autoritetin  e Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 20 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark” aktivitetin  lidhur me Ligjin e ri “Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe qeverisë vendore”. Fjalën e hapjes [...]

U zhvillua aktiviteti “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat”

18 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 18 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark”  aktivitetin me temë  “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat”. Fjalën e hapjes e mbajti Kryetarja e AMF-së, Zj. Elisabeta Gjoni, ku midis të tjerave prezantoi situatën aktuale në Shqipëri, [...]

U zhvillua aktiviteti mbi “Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg”

17 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, zhvilloi më datë 17 nëntor 2009, në ambientet e hotel “Rogner Europapark”  aktivitetin  lidhur me Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg, një platformë raportimi me bazë Web-i. Sistemi AMF In-Reg  po ndërtohet nga AMF mbështetur [...]

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

16 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Për zhvillimin e testimit për aktuarët e autorizuar

13 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë [...]

Zhvillimi i aktivitetit dy ditor mbi “Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat” në datat 17-18 nëntor 2009

11 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në datat 17-18 nëntor, në ambientet e hotel "Rogner Europapark", do të zhvillojë një aktivitet dy ditor për dy projekte të rëndësishme: “Prezantimi i sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe  “Liberalizimi i MTPL, mundësitë [...]