Media: Njoftime

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2008

31 Mars 2008

Zhvillimet  e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shkurt 2008Në periudhën Janar - Shkurt 2008 numri i kontratave te sigurimit të lidhura arriti në 82,020 duke shënuar një rritje prej rreth 23.89% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u [...]

AMF në bashkëpunim me PPFS organizuan në Tiranë, nga data 12-13 mars, workshop-in rajonal me temë “Për qeverisjen e shoqërive të sigurimit”

27 Mars 2008

Ky workshop, i organizuar Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare dhe nga Programi i Partnerëve për Stabilitet Financiar, është i pari që organizohet në Shqipëri.Qëllimi i workshopit, ishte që të ndihmonte prezantimin e praktikave dhe adoptimin e standarteve ndërkombëtare të qeverisjes së tregut të sigurimeve në Shqipëri. [...]

Mbi publikimin e Periodikut AMF Nr. 4

17 Mars 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun mbi publikimin e periodikut të AMF Nr. 4 në faqen zyrtare të internetit.Tekstin e plotë të publikimit në versionin PDF mund ta gjeni tek rubrika Statistika & Publikime.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut klikoni [...]

Hyn në fuqi VKM Nr. 96 Datë 03.02.2008 "Për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve"

29 Shkurt 2008

Hyn në fuqi VKM Nr 96, datë 03.02.2008 për aktivet në mbulim të provigjoneve teknike dhe matematike, dhe investimet e tyre nga shoqëritë e sigurimeve. Ky vendim ka për qëllim të përcaktojë:A) kategoritë e investimeve të aktiveve në mbulim të provigjoneve teknike e matematike;B) kufijtë maksimalë të lejueshëm [...]

Hyn në fuqi Udhëzimi Nr. 24 Datë 15.11.2007 "Mbi trajtimin e dëmeve të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm të mbajtësve të mjeteve motorrike për përgjegjësine ndaj palëve të treta"

29 Shkurt 2008

Ky udhëzim trajton dëmet pasurore dhe jopasurore të mbuluara nga kontrata e sigurimit të detyrueshëm, procedurën e trajtimit të kerkesës për dëmshpërblim, vlerësimin e dëmit dhe mënyrat e afatet e likuidimit dhe kontabilizmit të dëmeve.http://www.amf.gov.al/readLaw.asp?id=61

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 3

28 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 3 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 3 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Hyn në fuqi VKM Nr. 79 Datë 28.01.2008 "Për kriteret dhe procedurat e licensimit të ndërmjetësve në sigurime si dhe rregullat për mbikëqyrjen e veprimatrisë së tyre, si dhe rastet e refuzimit të licencës"

27 Shkurt 2008

Plotësimi i boshllëkut ligjor në përcaktimin e kritereve dhe procedurave për licensimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë së brokerimit në sigurime ishte synimi kryesor në hartimin dhe miratimin e VKM "Për kriteret dhe procedurat e licencimit të ndërmjetësve në sigurime si dhe rregullat për mbikëqyrjen e veprimtarisë [...]

Seminar Rajonal për Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, 12-13 Mars 2008, Tiranë

26 Shkurt 2008

Seminar Rajonal për Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, 12-13 Mars 2008, TiranëProgrami i Partnerëve për Stabilitet Financiar (PFS) dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të organizojnë një Workshop Rajonal mbi Qeverisjen e Kompanive të Sigurimit, të Mërkurën, 12 Mars dhe të Enjten 13 Mars 2008, në Tiranë, Shqipëri.  Sfondi [...]

Zhvillime kryesore në tregun e sigurimeve gjatë muajit Janar 2008

25 Shkurt 2008

Gjatë muajit Janar 2008 tregu i sigurimeve shënoi një rritje në masën 9.89% në krahasim me muajin janar 2007. Volumi i primeve të shkruara bruto është rritur me 43,201 mijë lekë dhe kapi shifrën 479,800 mijë lekë. Kjo rritje është ndikuar nga rritja e volumit të primeve të shkruara bruto në portofolin MTPL në masën 72.33 %. Nese i referohemi veprimtarive Jete dhe Jo-Jete te ndara rrezulton qe gjate [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 2

14 Shkurt 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 2 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 2 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.