Media: Njoftime

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

6 Tetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Gusht 2008

25 Shtator 2008

Në periudhën Janar - Gusht 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 448,665 duke shënuar një rritje prej rreth 22.69% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto të [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

17 Shtator 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14 pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr.9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr.164, datë 28.01.2008, [...]

Mbi publikimin e Raportit të Mbikëqyrjes 2007, të AMF

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, ka kënaqësinë t'ju prezantojë një publikim të ri, Raportin e Mbikëqyrjes 2007, i cili realizohet për herë të parë nga Institucioni ynë. Kërkesat gjithnjë e në rritje të tregut për informacion të specializuar me karakter financiar, dinamika e zhvillimit të tij, si [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 10

17 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 10 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 10 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 9

9 Shtator 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 9 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 9 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

AXCO publikon raportin e saj të fundit mbi tregun e sigurimeve të jo – jetës në Shqipëri

2 Shtator 2008

Kompania Britanike AXCO, e specializuar në analizën e tregjeve, ka nxjerrë raportin e saj të ri mbi tregun e sigurimeve të jo - jetës në Shqipëri. Raportet e kompanisë AXCO hartohen nga profesionistë të sigurimeve me përvojë, ndërsa përdorin si burim të informacionit pjesëmarrësit kryesorë të tregjeve. [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri në periudhën Janar- Korrik 2008

25 Gusht 2008

Në periudhën Janar - Korrik  2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 358,574 duke shënuar një rritje prej rreth 18.99 % në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara [...]

Ndryshimet në nivelin e primeve për Sigurimet e Detyrueshme Motorrike

21 Gusht 2008

Vendimi i Bordit të AMF-së nr 94, datë 14.08.2008 parashikon disa ndryshime në vendimin nr.8, datë 17.12.2007 "Për marrjen e disa masave për korrigjimin e situatës problematike që paraqitet tregu i sigurimit të detyrueshëm MTPL" , ndryshime të cilat u bënë si pasojë e tabelave të reja të primeve që parashikon [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008

24 Korrik 2008

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Qershor 2008Në periudhën Janar - Qershor 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 280,075 duke shënuar një rritje prej rreth 14.55% në krahasim me të njejtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 [...]