Media: Njoftime

Për zhvillimin e testimit për brokera në sigurime

16 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 81 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të VKM nr. 79, datë 28.01.2008 [...]

Për zhvillimin e testimit për aktuarët e autorizuar

13 Nentor 2009

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", të nenit 66 të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe të Rregullores nr. 6, datë [...]

Zhvillimi i aktivitetit dy ditor mbi “Prezantimin e sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe “Liberalizimi i MTPL, mundësitë dhe sfidat” në datat 17-18 nëntor 2009

11 Nentor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në datat 17-18 nëntor, në ambientet e hotel "Rogner Europapark", do të zhvillojë një aktivitet dy ditor për dy projekte të rëndësishme: “Prezantimi i sistemit të ri të raportimit elektronik të mbikëqyrjes, AMF In-Reg” dhe  “Liberalizimi i MTPL, mundësitë [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për Periudhën Janar - Shtator 2009

30 Tetor 2009

Tregu me pakicë i letrave me vlerë të Qeverisë gjatë 9-mujorit të vitit 2009 u dominua në masën 95.50% nga transaksionet në instrumenta afatshkurtër (bono thesari) dhe 4.5% nga instrumenta afatgjatë (obligacione). Të dhënat statistikore të tregut me pakicë të letrave me vlerë të Qeverisë për [...]

OECD-Fondet e pensioneve marrin veten brenda vitit 2009

29 Tetor 2009

Sipas botimit më të fundit të OECD-së, “Tregjet e Pensioneve në Fokus” (Pensions Markets in Focus), fondet e pensioneve, demonstruan një rimëkëmbje në gjashtëmujorin e parë të vitit 2009, duke krijuar kthime të investimeve prej 3,5% në terma nominale. Deri më 30 qershor 2009, aktivet gjithsej të fondeve të [...]

Mbikëqyrësit ndërkombëtarë të sigurimeve mbështetin deklaratën e Grupit G-20 përmes miratimit të udhëzimit për përdorimin e kolegjeve mbikëqyrëse

28 Tetor 2009

Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (SHNMS) ka miratuar një material mbikëqyrës, i cili jep orientim për përdorimin e kolegjeve të mbikëqyrjes në rastet e mbikëqyrjes së grupeve. Ky përbën një hap të ndjeshëm për të fuqizuar më tej efektivitetin e mbikëqyrjes së [...]

Përmbledhje e zhvillimeve kryesore të Konferencës së 16-të Vjetore e IAIS-it

27 Tetor 2009

Mbikëqyrësit e sigurimeve forcojnë bazën për tregje të shëndetshme të sigurimeve Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS) mbylli Konferencën Vjetore dhe Takimin e Përgjithshëm  në Rio de Janeiro, Brazil në datën 24 tetor 2009. Konferenca u ofroi mbikëqyrësve të [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 23

26 Tetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 23 të muajit shtator në faqen zyrtare të internetit. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 23 klikoni këtu Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën Janar - Shtator 2009

26 Tetor 2009

9-mujori i vitit 2009 rezultoi i suksesshëm për sektorin e sigurimeve në Shqipëri, duke rritur ndjeshëm ritmet e zhvillimit të shoqërive të sigurimit dhe tregut në tërësi. Të ardhurat nga primet e sigurimit arritën rreth 6,169 milionë lekë, ose 14.35% më shumë se në të njëjtën periudhë të [...]

Njoftim

23 Tetor 2009

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se më datë 19.11.2009 do të zhvillohet testimi për pajisje me autorizimin “Aktuar i Autorizuar”. Personat që kanë depozituar gjithë dokumentacionin në përputhje me rregulloren e Autoritetit nr. 67, datë 27.07.2009 “ Mbi licencimin e aktuarëve të autorizuar të shoqërive [...]