Media: Njoftime

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së raporton në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat

27 Maj 2019

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi prezantoi sot, më 27.05.2019, në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, Raportin mbi aktivitetin e Autoritetit gjatë vitit 2018. Z. Koçi u ndal në zhvillimet dhe arritjet kryesore të vitit të kaluar, si edhe përmendi disa [...]

AMF zhvillon konferencën e dytë kombëtare për edukimin financiar

24 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 24 maj 2019, Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët shpalosën punime të ndryshme në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje dhe rëndësinë e edukimit financiar për zhvillimin e tyre. Drejtori i Përgjithshëm [...]

AMF organizon Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”

23 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë më datë 24 maj 2019, Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët përfaqësohen me punime të ndryshme. Kjo do të nxisë diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të rëndësishme, sfidat që hasim në [...]

Banka Botërore vlerëson të kënaqshme, rezultatet e arritura nga AMF, në zbatim të projektit “Huaja për Politikat e Zhvillimit të Sektorit Financiar”

21 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, përfundoi zbatimin e projektit “Huaja për Politikat e Zhvillimit të Sektorit Financiar” të mbështetur nga Banka Botërore. AMF ishte përfituese në kolonën e tretë të këtij projekti “Forcimi i rregullimit dhe mbikëqyrjes së fondeve të investimeve”. Raporti i ekipit [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 31.03.2019

20 Maj 2019

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 31.03.2019 tregon një total asetesh neto prej 2,423.91 milionë lekë (19.34 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 134.81 milionë [...]

AMF rrit komunikimin me publikun në funksion të mbrojtjes së konsumatorit

17 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka rritur në mënyrë të ndjeshme komunikimin me publikun duke u përqendruar në shqyrtimin dhe trajtimin e ankesave të konsumatorëve dhe investitorëve. AMF mbetet e angazhuar për të garantuar mbrojtjen e konsumatorëve dhe investitorëve, rritjen e transparencës dhe nivelit të edukimit financiar [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 31.03.2019

15 Maj 2019

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, [...]

Vijon rritja e pagesave të dëmeve në tregun e sigurimeve

15 Maj 2019

Rreth 1.5 miliardë lekë dëme u paguan nga tregu i sigurimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2019, duke shënuar një rritje me 11.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.  Pjesa më e madhe e dëmeve janë paguar në sigurimin e Jo-Jetës, 1.44 miliardë lekë, ndërsa [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

15 Maj 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Vijon rritja në tregun e pensioneve private vullnetare

8 Maj 2019

Tregu i pensioneve private vullnetare ka përvijuar tendenca të shpejta rritje nga viti në vit, si në drejtim të rritje së numrit të anëtarëve pjesëmarrës në fondet e pensionit, ashtu edhe për vlerën e aseteve neto në administrim të fondeve të pensioneve. Rritja e numrit të anëtarëve është [...]