Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

10 Prill 2020

Në mbledhjen e datës 10 prill 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e kontributit në fondin anti COVID-19, të një pjese të shpërblimit/pagave të drejtuesve të AMF-së; Miratimin e pezullimit të shpërndarjes së dividendëve nga shoqëritë e sigurimit; Miratimin [...]

Mbi pezullimin e shpërndarjes së dividendit nga shoqëritë e sigurimit në kushtet e situatës së Covid-19

7 Prill 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është duke ndjekur me kujdes të veçantë të gjitha zhvillimet në tregjet nën mbikëqyrje, që lidhen me situatën e krijuar nga Covid-19. Në linjë me rekomandimet e Autoritetit Europian të Sigurimeve,(EIOPA), si edhe rregullatorëve të tjerë homologë, AMF u kërkon [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Prill 2020

Ditën e premte, datë 10.04.2020, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për kontributin në fondin anti COVID-19, të një pjese të shpërblimit/pagave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Prill 2020

Në mbledhjen e datës 31 mars 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e provigjoneve teknike dhe matematike të shoqërive të sigurimit, siç paraqiten në 31 dhjetor 2019; Miratimin e primeve të rrezikut për efekt të llogaritjes së nivelit të provigjoneve të sigurimit të [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar – shkurt 2020

31 Mars 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - shkurt 2020 kapën vlerën mbi 2,656 milionë lekë, ose 12.12% më shumë se në periudhën janar - shkurt 2019. Gjatë periudhës janar - shkurt 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 191,846 me një rritje prej 8.11% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Mars 2020

Ditën e martë, datë 31.03.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi situatën e tregjeve në mbikëqyrje dhe masat organizative të marra [...]

AMF siguron vazhdimësinë e punës edhe në kushtet e reja të mbrojtjes nga COVID-19

18 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kushtet e reja të pandemisë COVID -19 dhe detyrimit për të zvogëluar gjithnjë e më shumë kontaktet fizike, siguron qytetarët dhe biznesin se do të vazhdojë aktivitetin e tij në formatin online dhe me orare të reduktuara. AMF ka vendosur që si masë parandaluese ndaj përhapjes [...]

AMF informon qytetarët për mundësitë e informimit dhe depozitimit të ankesave online

12 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, në kushtet e nevojës për mënjanimin sa më shumë të jetë e mundur të kontakteve fizike dhe mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve, informon se cilido i interesuar mund të kërkojë informacione si edhe të depozitojë ankesave online në faqen zyrtare të AMF-së. Ju [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.131, janar-shkurt 2020

6 Mars 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 131, janar-shkurt 2020, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 131 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për janar 2020

5 Mars 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për janar 2020 kapën vlerën mbi 1,375 milionë lekë, ose 9.63% më shumë se në janar 2019. Gjatë janarit 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 101,420 me një rritje 10.04% krahasuar me janar  2019. Tregu vazhdoi të mbetet sërish i orientuar [...]