Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
631.Katerina Gjojdeshi62226.11.2015Pa afatAnsig sh.a.Qendra “Blue Star”, Kati 1, Durrës.
632.Jetnor Hoxhalli59626.10.2015Pa afatInsig sh.a.L.3, Rr. “Superstrada e Devollit”, Bilisht, Devoll.
633.Artur Ibraj59726.10.2015Pa afatInsig sh.a.Rr.“Pika e kalimit kufitar Shkodër-Hani i Hotit”, km 39, godinë 2 katëshe, kati 1, nr. 4, Shkodër.
634.Kristina Babani59826.10.2015Pa afatInsig sh.a.Shelqet, Vau i Dejës, Shkodër.
635.Foto Bendo60026.10.2015Pa afatInsig sh.a.Lagjja “18 Tetori”, ish zyrat e INSIG, Lushnjë.