Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
1.Lena Milo163429.09.2021Pa afatALBSIG sh.a.Rruga Isa Boletini, Hyrja 1, Ap 9, Tiranë.
2.Dorjana Kafeja163529.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga Pjetër Bogdani, Pallati 8/1, Kati 1, ZK 8270, Nr.Pas 2/22+1-3, Tiranë.
3.Enri Gjura163629.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja nr 2, Rruga Arbëria, objekt privat, Librazhd.
4.Artiola Takaci163729.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aFshati Kucok, Rruga Lalëzit, Manëz, Durrës.
5.Ardit Metohu163829.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aBerat, Zona Kadastrale 1515, numër pasurie 56/44.
6.Genc Sharkaj163929.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga Skëndërbej, Lagja 4, Zona kadastrale 8514, dyqani nr. 1, Durrës.
7.Engjellush Haruni164029.09.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga Panajot Pano, godina nr. 37, Yzberisht, Tiranë.
8.Gentiana Shehu164129.09.2021Pa afatSigma Interalbanian VIGRruga Ndre Mjeda, Tiranë, Nr. Pasurie 2/357-N5, Zona Kadastrale nr. 8270.
9.Aurela Baholli ( per “REJ VIAGGI” sh.p.k)164329.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga e Durrësit, Pallati Nr.79, Shkalla 8, Ap.71, Tiranë.
10.Arbër Dhana (per “UNITED-SECURITY” sh.p.k)164529.09.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.14, Rr "Tom Plezha", Pallati Konfort Konstruksion, Njesia D1, Zk 3866, Kashar, Tiranë.