Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Shtator 2012

Në mbledhjen e datës 26 shtator 2012, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare shqyrtoi dhe miratoi: 1.   Analizën financiare të shoqërive administruese të fondeve të pensioneve për periudhën 30.06.2012; 2.   Udhëzimin "Për listën e dokumenteve të llogaridhënies së detyruar vjetore e [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-gusht 2012

25 Shtator 2012

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit, në periudhën janar-gusht 2012, arritën rreth 5,842 milionë lekë, ose 1.11% më pak se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë periudhës janar-gusht 2012 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 813,961 me një ulje prej [...]

Takim me drejtorët e shoqërive të sigurimit mbi ndryshimin e tarifave të sigurimit të detyrueshëm MTPL dhe funksionimin e Byrosë Shqiptare të Sigurimit

24 Shtator 2012

Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Znj. Enkeleda Shehi, zhvilloi ditën e hënë, datë 24 shtator 2012, një takim me drejtorët e shoqërive të sigurimit. Takimi kishte në fokus të tij dy problematika kryesore, ndryshimin e tarifave të sigurimit të detyrueshëm, MTPL dhe funksionimin e Byrosë Shqiptare të [...]

Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Znj. Enkeleda Shehi takohet me Zëvendëskryeministren e Qeverisë së Kosovës, Znj. Edita Tahiri

24 Shtator 2012

Sot në mjediset e AMF-së u zhvillua takimi me delegacionin qeveritar të Republikës së Kosovës të kryesuar nga Znj. Edita Tahiri, Zëvendëskryeministre. Në përbërje të delegacionit ishin edhe zyrtarë të lartë të Qeverisë së Kosovës, Z. Qemajl Marmullakaj nga zyra e Kryeministrit për Planifikimin [...]

Për zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Shtator 2012

Ditën e mërkurë, datë 26.09.2012 ora 10.00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: 1.   Mbi analizat financiare të shoqërive administruese të fondeve të pensioneve për periudhën 30.06.2012; 2.   Projekt “Mbi miratimin e Udhëzimit [...]

Trajnim “Mbikëqyrja me fokus riskun” pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, 17-28 shtator 2012

18 Shtator 2012

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, AMF, me mbështetjen e USAID, nëpërmjet Programit të Zhvillimit të Sektorit Financiar në Shqipëri, FSVC, po organizojnë programin e trajnimit “Mbikëqyrja me fokus riskun”. Trajnimi zhvillohet gjatë një periudhë dy javore 17-28 shtator pranë Autoritetit. Pjesëmarrës në [...]

Pjesëmarrje e Kryetares së Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në Seminarin Rajonal të Drejtuesve të Letrave me Vlerë "Shkëmbimi i Informacionit, Standardet Ndërkombëtare dhe Reforma Financiare" që po zhvillohet në Ukrainë

12 Shtator 2012

Me ftesë të Komisionit për Titujt dhe Bursën e Ukrainës, Kryetarja e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, znj. Enkeleda Shehi dhe përfaqësues të lartë të AMF-së po marrin  pjesë në Seminarin Rajonal të Drejtuesve të Letrave me Vlerë "Shkëmbimi i Informacionit, Standardet Ndërkombëtare dhe [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, vazhdim i mbledhjes së datës 29 gusht 2012

5 Shtator 2012

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare në mbledhjen e datës 05 shtator 2012, vazhdim i mbledhjes së datës 29 gusht 2012,  shqyrtoi dhe miratoi: 1.  Prospektin e ndryshuar të Fondit të Pensionit Vullnetar “SiCRED Pension” dhe të kontratave-tip, nën administrimin e Shoqërisë Administruese të Fondit të [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

29 Gusht 2012

Në mbledhjen e datës 29 gusht 2012, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe miratoi: 1.  Shoqëritë e ekspertit kontabël të regjistruar për auditimin e shoqërive të sigurimit;   2.  Audituesit e jashtëm për auditimin e shoqërive administruese të fondit të pensionit;   3.  Statutin [...]

Për zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Gusht 2012

Ditën e mërkurë, datë 29.08.2012 ora 10.00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: 1.    Projekt “Për miratimin e shoqërisë së ekspertit kontabël të regjistruar për auditimin e shoqërive të sigurimit”; 2.    [...]