Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Tetor 2019

Në mbledhjen e datës 14 tetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërive audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të shoqërive të sigurimit; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të Byrosë Shqiptare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019

9 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 127 klikoni këtu.

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

8 Tetor 2019

Ditën e hënë, datë 14.10.2019, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion në lidhje me analizat financiare të shoqërive të sigurimit në [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2018

4 Tetor 2019

Gjeografia e Sigurimeve 2018, pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke analizuar shpërndarjen gjeografike të primit të shkruar bruto, vërehet një përqendrim i tregut të sigurimeve në prefekturat e mëdha, [...]

AMF nis Javën Globale të Investitorit me aktivitetin me përfaqësues të bizneseve dhe shoqatave të tregjeve

30 Shtator 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 30 shtator 2019, një takim informues me përfaqësues të bizneseve nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës dhe shoqatave të tregjeve nën mbikëqyrje, në nisje të aktiviteteve në kuadër të Javës Globale të Investitorit. Në fjalën [...]

Ftesë për pjesëmarrje në Tryezën e Këshillimit dhe Diskutimit për Kapitullin 9–“Shërbimet Financiare” të legjislacionit të BE-së

26 Shtator 2019

Në kuadër të angazhimeve që rrjedhin nga procesi i bashkërenduar i integrimit evropian, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, si drejtues i Grupit Ndërinstitucionale të Punës së Integrimit Evropian për kapitullin 9 “Shërbimet Financiare”, shpall njoftimin “Ftesë për pjesëmarrje” drejtuar: Përfaqësuesve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - gusht

25 Shtator 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-gusht kapën vlerën mbi 11,364 milionë lekë, ose 2.33% më shumë se në periudhën janar-gusht 2018. Gjatë periudhës janar – gusht 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 885,298 me një rritje 4.72% krahasuar me periudhën [...]

Java Globale e Investitorit 2019

25 Shtator 2019

Gjatë periudhës 30 shtator – 6 tetor 2019 do të jetë java  Java Globale e Investitorit. Në këtë kuadër, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, si anëtar i IOSCO-s që prej vitit 1998 do të organizojë disa aktivitete dhe orë të hapura me grupe interesi në bashkëpunim me aktorët e këtij tregu në [...]

Njoftim

23 Shtator 2019

Nisur nga situata e ditëve të fundit, shkaktuar nga tërmeti i datës 21 shtator 2019, çdo qytetar mund të marrë asistencë pranë AMF për t’u informuar për përfitimet nga kontratat e sigurimit të pronës dhe banesave nga katastrofat natyrore si tërmetet, zjarri, përmbytjet. Për të gjithë ata që [...]

AMF zhvillon një takim pune pranë Autoritetit të Tregjeve Financiare të Francës

20 Shtator 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me synim përfitimin nga praktikat më të mira mbikëqyrëse e rregullatore, si dhe intensifikimin e marrëdhënieve me organizmat partnere, zhvilloi në datë 6 shtator 2019 një takim pranë Autoritetit të Tregjeve Financiare të Francës. Të dy autoritetet mbikëqyrëse janë anëtare [...]