Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 124, maj 2019

7 Qershor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 124, maj 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 124 klikoni këtu.   

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

6 Qershor 2019

Në mbledhjen e datës 31 maj dhe 6 qershor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Raiffeisen” për vitin 2019; Miratimin e disa ndryshimeve në prospektin e fondit të pensionit vullnetar “Credins Pension” për vitin 2019; Miratimin [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së raporton në Kuvendin e Shqipërisë

30 Maj 2019

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi prezantoi sot, më 30.05.2019, në seancë plenare në Kuvendin e Shqipërisë, Raportin mbi aktivitetin e Autoritetit gjatë vitit 2018. Z. Koçi u ndal në zhvillimet dhe arritjet kryesore të vitit të kaluar, ndërsa përmendi [...]

Komisioni Evropian publikon Paketën e Zgjerimit 2019 dhe Raportin për Shqipërinë

29 Maj 2019

Komisioni Evropian publikoi sot “Paketën e Zgjerimit 2019”, duke vlerësuar progresin e bërë nga Shqipëria dhe duke rekomanduar hapjen e negociatave. Vendimi përfundimtar pritet të merret nga vendet anëtare në fund të qershorit. Paketa përmban raportet me vlerësime të detajuara të gjendjes në çdo vend [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - prill

29 Maj 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - prill kapën vlerën mbi 5,300 milionë lekë, ose 8.30% më shumë se në periudhën janar - prill  2018. Gjatë periudhës janar – prill 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 376,717 me një rritje 5.63% krahasuar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Maj 2019

Ditën e premte, datë 31.05.2019, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK, mbi bazën [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së raporton në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat

27 Maj 2019

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi prezantoi sot, më 27.05.2019, në Komisionin Parlamentar për Ekonominë dhe Financat, Raportin mbi aktivitetin e Autoritetit gjatë vitit 2018. Z. Koçi u ndal në zhvillimet dhe arritjet kryesore të vitit të kaluar, si edhe përmendi disa [...]

AMF zhvillon konferencën e dytë kombëtare për edukimin financiar

24 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 24 maj 2019, Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët shpalosën punime të ndryshme në lidhje me tregjet nën mbikëqyrje dhe rëndësinë e edukimit financiar për zhvillimin e tyre. Drejtori i Përgjithshëm [...]

AMF organizon Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar”

23 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare do të organizojë më datë 24 maj 2019, Konferencën e dytë Kombëtare “Edukimi Financiar” me fokus kryesor studentët, të cilët përfaqësohen me punime të ndryshme. Kjo do të nxisë diskutimin mbi zhvillimet e sotme më të rëndësishme, sfidat që hasim në [...]

Banka Botërore vlerëson të kënaqshme, rezultatet e arritura nga AMF, në zbatim të projektit “Huaja për Politikat e Zhvillimit të Sektorit Financiar”

21 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, përfundoi zbatimin e projektit “Huaja për Politikat e Zhvillimit të Sektorit Financiar” të mbështetur nga Banka Botërore. AMF ishte përfituese në kolonën e tretë të këtij projekti “Forcimi i rregullimit dhe mbikëqyrjes së fondeve të investimeve”. Raporti i ekipit [...]