Media: Njoftime

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare mikpret në Tiranë Forumin Global të Pensioneve Private dhe Mbledhjen Vjetore të IOPS

5 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare (AMF) do të jetë mikpritësi i Forumit Global për Pensionet Private “Zhvillimi dhe mbikëqyrja e marrëveshjeve për fondet e pensioneve” që do të zhvillohet në Tiranë në datat 7-8 nëntor 2019. Forumi do të organizohet në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019

4 Nentor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 128, tetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 128 klikoni këtu.

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

4 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

Projekte bashkëpunimi për zhvillimin e mikrosigurimeve

31 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare po zhvillon një projekt për të nxitur zhvillimin e mikrosigurimeve në vend. Projekti mbështetet financiarisht nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID dhe zbatohet nga Korpusi Vullnetar i Shërbimeve Financiare, FSVC. Gjatë periudhës 28 tetor – [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - shtator

29 Tetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- shtator kapën vlerën mbi 12,839 milionë lekë, ose 3.04% më shumë se në periudhën janar- shtator 2018. Gjatë periudhës janar- shtator 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 992,212 me një rritje 3.83% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2019

25 Tetor 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-shtator 2019 u dominua në masën 51.69% në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe pjesa tjetër prej 48.31% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 87.71% e të gjitha transaksioneve [...]

Trajtimi i dëmeve, AMF në mbështetje të konsumatorëve

23 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për 9 muajt e parë të vitit 2019 ka trajtuar 71 ankesa të ardhura nga qytetarët dhe subjekte të tjera, që lidhen kryesisht me tregun e sigurimeve. Ankesat e trajtuara nga Drejtoria e Mbrojtjes Konsumatore janë bërë kryesisht për masën e dëmshpërblimit në rastet e aksidenteve rrugore.  Autoriteti [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

18 Tetor 2019

Në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 20.11.2019, ora 13.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e sigurimeve

17 Tetor 2019

Në zbatim të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për broker në sigurime: Trajnim [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Tetor 2019

Në mbledhjen e datës 14 tetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërive audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të shoqërive të sigurimit; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të Byrosë Shqiptare [...]