Media: Njoftime

Risiguruesit globalë qëndrojnë elastikë para krizës financiare – IAIS boton Raportin Global të Tregjeve të Risigurimit 2008

18 Dhjetor 2008

(Njoftim i publikuar nga IAIS)Shoqata Ndërkombëtare e Mbikëqyrësve të Sigurimeve (IAIS[1]) botoi sot përmbledhjen e pestë vjetore të gjendjes financiare të risiguruesve globalë, "Raporti Global i Tregjeve të Risigurimit 2008". Raporti vlerëson qëndrueshmërinë e tregut të risigurimeve dhe lidhjet e sektorit të risigurimeve [...]

Mbrojtja konsumatore, një nga prioritetet strategjike të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

17 Dhjetor 2008

Avokati i Popullit në bashkëpunim me Zyrën "Për mbrojtjen e konsumatorit" kanë organizuar me datë 16.12.2008, në Pallatin e Kongreseve, aktivitetin kombëtar "Mbrojtja e të drejtave të konsumatorëve".Duke vlerësuar rolin dhe rëndësinë që ka AMF në lidhje me mbrojtjen konsumatore ( të siguruarit, investitorët [...]

American Reserve Life Insurance ofron çmimin më të lartë për privatizimin e "INSIG" - ut

10 Dhjetor 2008

(Njoftim i publikuar nga Ministria e Financave)Sot në Ministrinë e Financave, Komiteti i privatizimit të kompanisë së vetme shtetërore të sigurimeve "INSIG", i autorizuar nga ministri i Financave, përfundoi me sukses procesin e garës për privatizimin e "INSIG" -ut. Procesi filloi janar të vitit 2007 dhe kaloi në disa faza, ku paraqitën [...]

Shpallje e rezultatit të testimit për vlerësues të dëmeve në sigurime

9 Dhjetor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pikës 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", pikës 14 të VKM, nr. 164, datë [...]

Miratohet Vendimi i Këshillit të Ministrave për Propozimin e Projektligjit "Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit"

2 Dhjetor 2008

Projektligji i hartuar nga bashkëpunimi i Ministrisë së Financave me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare është plotësuar me sugjerime të palëve të interesuara në kuadrin e një procesi transparent të diskutimit. Projektligji synon përmirësimin e infrastrukturës institucionale të tregut të sigurimeve të detyrueshme, [...]

Mbi publikimin e periodikut AMF Nr. 12

27 Nentor 2008

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF nr. 12 në faqen zyrtare të internetit.Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 12 klikoni këtuShpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju.

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për Periudhën Janar - Tetor 2008

25 Nentor 2008

Në periudhën Janar - Tetor 2008 numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 571,082, duke shënuar një rritje prej rreth 24.95% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2007. Rritja e numrit të kontratave në 2008 u shoqërua me rritjen e vëllimit të të ardhurave nga primet. Primet e shkruara bruto [...]

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit midis AMF-së dhe BQK-së në fushën e rregullimit dhe mbikëqyrjes së sektorëve financiarë jobankarë

21 Nentor 2008

Në datën 21 Nëntor 2008, në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës u nënshkrua Marrëveshja e Mirëkuptimit midis Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë (AMF) dhe Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK). Kjo marrëveshje u bë e domosdoshme pas ristrukturimit të [...]

Vizitë e Kryetares së AMF-së në Kosovë për nënshkrimin e Marrëveshjes së Mirëkuptimit me BQK-në

20 Nentor 2008

Me ftesë të Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK), Z. Hashim Rexhepi,  një ekip i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Shqipërisë (AMF) i kryesuar nga Kryetarja, Zj. Elisabeta Gjoni, kreu një vizitë dy ditore në Kosovë në datat 20 dhe 21 Nëntor 2008. Qëllimi kryesor [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësuesit e dëmeve në sigurime

19 Nentor 2008

Në mbështetje dhe për zbatim të nenit 14, pika 3, të Ligjit nr. 9572, datë 3.07.2006, "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare" dhe nenit 89, të Ligjit nr. 9267, datë 29.07.2004, "Për veprimtarinë e sigurimit, të risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime" dhe pika 14 e VKM-së, nr. 164, datë 28.01.2008, [...]