Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
121.Petrit Meraj152030.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia"Qendër", Fushë-Krujë (pronë e Met Lushi)
122.Aferdita Çalliku152130.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rruga "Kodër", Hyrja 1, Shijak (pronë e saj).
123.Elona Garunja (për FIBANK sh.a.)152230.09.2020Pa afatSIVIG sh.a."Fibank", Agjensia Elbasan.
124.Dritan Meta (për FIBANK sh.a.)152330.09.2020Pa afatSIVIG sh.a."Fibank", Agjensia Shkodër.
125.Andi Hasanaj149231.08.2020Pa afatInsig sh.a.Rruga "Ismail Qemali", shk.2, kati 2, Tiranë, (me sipërfaqe 36 m2, pronë e Fatos Adamit)
126.Valjon Selimaj149631.08.2020Pa afatInsig sh.a.Rruga "Kristo Cekaj", nr.1, Tirane
127.Rinald Frasheri148931.08.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "30 vjetori", pallati 22, shk.2, k.1, ap.1, Berat (pronë e Gerti Kumaraku)
128.Gent Halilaj149031.08.2020Pa afatSIVIG sh.a.&Intersig VIG sh.a.Yzberisht, Tiranë, (pronë e Sotir Dacit).
129.Albana Strazimii149131.08.2020Pa afatEurosig sh.a.Parku i Mallrave të Eksportit, Durrës, pranë DSHTRR (kolaudimi), Durrës, në ambjent me siperfaqe
130.Esmeralda Krashi149331.08.2020Pa afatEurosig sh.a.Rruga "Korabi", ndërtesa 54, hyrja 4, Paskuqan, Tiranë (me sipërfaqe 16m2, pronë e Gent Hoxhës)