Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
101.Lindita Stafa (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148429.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aQendër Kamëz, Tiranë, Bulevardi Blu, Godina 3-katëshe e vjetër, Kati 1, Kamëz. (pronë e Luan Qerimi).
102.Serxhjo Zylali (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148529.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Kongresi, Rruga "Papa Ilia Zegali", Nr. 17/192, ZK 8571, Lushnje. (pronë e Nikolin Bozo).
103.Rudolf Hyka (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148629.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Demokracia", Banesa nr. 2, kati 1, Babrru, Paskuqan, Tiranë. (pronë në proces legalizimi Rudolf Hyka).
104.Xhuljana Ruçaj (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148729.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aNj. Bashkiake nr. 4, Rruga "Myslym Keta", pallati nr. 7, kati 1, Tiranë. (pronë e Muhamet Lala).
105.Egla Mema (Per shoq e agjentit "S.A.S." sh.a.)148829.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aKolaudimi në Tiranë, pranë zyrave të OSHE, zyrë e marrë me qera nga pronari i tij, Z. Demir Çelmeta
106.Adela Shaba144922.05.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. "Shyqyri Bërxholli", Tiranë, objekt i "Inter Coast" sh.p.k., Seksioni B, Kati perdhe
107.Denis Ndoci145022.05.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. "Oso Kuka", nr. 1, Shkodër (pronë e Dëfrim Perdja)
108.Sotir Kana145122.05.2020Pa afatInsig sh.a.Shoqeria "Oktapodus", Rr. "Bardhok Biba", nr.1, Tirane.
109.Ervis Ndreaj145222.05.2020Pa afatSiCRED sh.a.Rr. "Brigada VIII", Vila nr.3/1, Tirane
110.Aurora Koroveshi145322.05.2020Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Rexhep Shalla", Pallati LORENA, kati 1, Kashar, Tiranë.( pronë e Besnik Beqaraj).