Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
71.Albana Strazimii149131.08.2020Pa afatEurosig sh.a.Parku i Mallrave të Eksportit, Durrës, pranë DSHTRR (kolaudimi), Durrës, në ambjent me siperfaqe
72.Esmeralda Krashi149331.08.2020Pa afatEurosig sh.a.Rruga "Korabi", ndërtesa 54, hyrja 4, Paskuqan, Tiranë (me sipërfaqe 16m2, pronë e Gent Hoxhës)
73.Lorenc Deda149431.08.2020Pa afatInsig sh.a.Lagjia Nr. 4, Rruga "Egnatia", Durrës (pronë e Drita Hoxha).
74.Teuta Kondakciu149531.08.2020Pa afatInsig sh.a.Rruga "Vath Korreshi", Lagjja "18 Tetori" Lushnje.
75.Envi Shabanaj149731.08.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia 13, Plazhi, Durrers (siperfaqja 20 m2, prone e Lindita Buzalit)
76.Edmond Ademaj (Per subjektin "G.S.K." sh.p.k.)149931.08.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr. 14, Ura e Dajlanit, km 1 i Autostradës, pronë e shoqërisë "Kastrati Group" me sipërfaqe 555 m2., Durrës (pronë e marrë me qera).
77.Sadeta Musa (per subjektin "AIMA"sh.a.)150231.08.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 1, Rr. Rinas Aeroport, godina nr. 56/15, në Nikël Rinas, Hertz Plazza Durrës
78.Vetim Ahmetaj (Per subjektin "Ajris Travel&More" sh.p.k.150431.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga "Ali Demi", pallati 135, shk. 4, kati 1, ap. 14, Tiranë.
79.Hysen Doci (per subjektin "DOCI" HD sh.p.k.150631.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjia nr. 5, Rruga "Demokracia", kompleksi 2BE, Bathore, Tiranë..
80.Adrian Velmishi (per subjektin "EASY PAY" sh.p.k.)150731.08.2020Pa afatSigal UGA sh.a.Lagjia "5 Shkurti", Rruga "Rrapo Hekali", pallati nr. 1, kati 1, Ballsh (pronë e Adrian Velmishi)