Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
71.Ardian Marku144427.02.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rr "Haxhi Hysen Dalliu" nr. 44/3, Tiranë (pronë e Muharrem Martinaj).
72.Gjin Buraku144527.02.2020Pa afatSIVIG sh.a.Kolaudimi, Mamurras, Laç (sip. 20m2, pronë e Bardhyl Likës)
73.Manush Kapaj144627.02.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Sadik Zotkaj", Pall. Nr.538, shk.1, kati1, Vlore (prone e Alma Diamanti)
74.Anita Bitri144727.02.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia Kushtrimi", Kati 1, Vlore (prone e Petrit Berdaj).
75.Eda Qeta (Per shoq e agjentit "S.A.S." sh.a.)144827.02.2020Pa afatSIVIG sh.a.&Intersig VIG sh.a.Prone e Z. Marin Majnishta, ne Lagjen "3 Heronjte", Shkoder.
76.Iris Boçi142422.01.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. "Kongresi i Përmetit", P.81, shk.2, k.1, ap. 9/1, Tiranë (pronë e Gazmend Kasa).
77.Josif Çani142522.01.2020Pa afatAlbsig sh.a.Ish Parku i Mallrave, DRSHTRR, Korçë, (pronë e Pëllumb Qelemeni).
78.Ardiola Huta142622.01.2020Pa afatAlbsig sh.a.Bussines Center Torre Drini, kati 2, Rr. "A. Toptani"
79.Migena Kola142722.01.2020Pa afatEurosig sh.a.Bul. "B. Curri", Pallat, Zona 8270 kadastrale, Tiranë (pronë e Leonard Elmazaj.
80.Elda Balla142822.01.2020Pa afatEurosig sh.a.Lagjia "Kongresi i Elbasanit", Pall. Nr.45, Elbasan, marrë me qera nga Ferdinant Bilali.