Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
71.Elton Tena155727.01.2021Pa afatInsig sh.a.Rruga Bardhyl, Pallati nr. 20, Tiranë.
72.Lin Gjoka155827.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aBulevardi “Donald Trump” Nr. 20, Valias, Kamëz, Tiranë.
73.Arlina Shabanaj155927.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 28 Nëntori, Rruga “Veledin Kollozi”, P. 1104, Kati I, Vlorë.
74.Shpati Dragoti156027.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Çerçiz Topulli”, Pallati “AK”, Nr. 4, Tiranë.
75.Alda Shulla156127.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja “30-Vjetori, Kompleksi “Florjon”sh.p.k., Pallati 8 katësh, Kati i parë, Berat.
76.Enkelejda Kalemaj156227.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 5 Maji, Rruga Kasem Sejdini, Kati 1, Elbasan.
77.Esmeralda Subashi156327.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga Marikaj, zona kadastrale 2596, nr. Pasurie 37, Vorë, Tiranë.
78.Asllan Isaku156427.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja “Treg”, Sheshi “Faik Shehu”, Peshkopi.
79.Marinela Locaj156527.01.2021Pa afatSIVIG sh.a. Rruga “M.Lleshi”, nr. Pasurie 3/81+1-8, Zona Kadastrale 8160, Tiranë
80.Jetmira Qendro156627.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga Shyqyri Berxolli, Pallati 31, kati 1, Dyqani nr.3, Tiranë