Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
111.Ilir Shabani131328.12.2018Pa afatSivig sh.a.L.3, Rr. “Egnatia”, Nr.3/65, Durres (prone e familjes Tezha)
112.Kleon Voko131228.12.2018Pa afatSivig sh.a.Rr. “Komuna e Parisit”, (pronë e të atit Dhimo Voko).
113.Ervehe Dulaj131128.12.2018Pa afatSivig sh.a.L. “Apolonia”, sheshi “Fitorja”, banesa 47, Fier.
114.Eduart Mele131028.12.2018Pa afatSigal Life UGA sh.a.L.3, Rr. “Konstandin Kristoforidhi”, Pall. Nr.1074, kati 1, Durrrës, qe eshte prone e Sigalit.
115.Valmir Hykaj130928.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. Qendër, God. 1 katëshe, Vrakë, Boric i Madh, Gruemirë, Shkodër.
116.Ernest Duka130828.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Demokracia”, Godinë private nr.3, Babrru, Paskuqan Tiranë, (pronë e Avni Toska)
117.Ekzon Harhudha130728.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aL.2, Rr. Krumë-Golaj, km1, Krumë, Kukës (pronë e Arif dhe Mire Brati)
118.Mirela Kabuci130628.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “Pllakë’, Blloku i Furrave,Gjirokastër (pronë e Anastas Taci)
119.Elona Mara130528.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aShëtitorja “Taulantia”, Rr. “Telat Noga”, Shk.1, K.1, Ap.3, Durrës, (Beniamin, Djana dhe Bashkim Pelinku).
120.Rajmonda Rahmani130428.12.2018Pa afatSigal UGA sh.aL.1, Rr. “Bajram Tusha”, kati 1, Rashbull, Durrës.