Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
81.Dragot Myrteza156727.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Midhi Kostani”, hyrja 2, zona kastrale 8561, nr. Pasurise 4/113+2-N2, Korçë
82.Ergrit Sadikaj156927.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Zona Kadastrale 3866, nr. Pasurise 214/189, Yzberish, Tiranë.
83.Jetmir Toçi157027.01.2021Pa afatSIVIG sh.a. Rruga “Vehbi Dibra”, nr. Pasurisë 24/149, Zona Kadastrale 2932, Peshkopi
84.Brikela Rroji (për “Rroji”shpk)153829.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
85.Drita Kushe153129.12.2020Pa afatAlbsig sh.aBlv. “Gjergj Fishta”, pika e kolaudimit Tiranë.
86.Robert Lumshi153229.12.2020Pa afatInsig sh.a.Pallatet "Agimi", Tiranë.
87.Hamid Dobjani153329.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Ibrahim Rugova”, Nr.6, Tiranë.
88.Florian Mnalla153429.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Qender, Banesë private përballë shkollës "Rrahman Çota", Hotolisht, Librazhd.
89.Gëzim Gjidiai153529.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 13, Rruga Pavarësia, Pallati 8 katësh, Kati i parë, 20 m larg BKT, Durrës.
90.Igli Hidri153629.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Partizani, Elbasan.