Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
81.Enea Paheshti142922.01.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "5 Maj", Rr. "Koço Brisku, Elbasan (pronë e Gjergj Taraj).
82.Krenar Ibrahimi143022.01.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.5, Rruga "Skënderbej", Durrës, marrë me qera nga Suat Kalamishi.
83.Kozma Trungu143122.01.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Mihal Grameno", nr.180, Tiranë.
84.Agron Vishkulli143222.01.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.4, Bul. "Indrit Cara", Objekt 1 katësh, nr.1, Kavajë (pronë e Shpëtim Gugashi).
85.Arjola Reçi143322.01.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr. 4, Rr. "Dëshmorët", Durrës. ( pronë e Gëzim Reçit)
86.Florand Kuka143422.01.2020Pa afatSIVIG sh.a.L. "1 Maj", Garazhdi i Sizmikës", objekti "Zyra", Fier.
87.Ermal Ibro143522.01.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "Besim Alla", Kompleksi Cabej, Banesa 2, kati përdhe (pronë e Sokol Kurtbalaj)
88.Elvis Alinani143622.01.2020Pa afatSIVIG sh.a.Vrion Delvinë, pranë kolaudimit (pronë e Jani Jotit)
89.Llazar Ndoni143722.01.2020Pa afatSIVIG sh.a.L. "1 Maj", Garazhdi i Sizmikës", objekti "Zyra nr.3", Fier.
90.Dhimo Voko143822.01.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rr. "M. Kashen", Z. K. 8150, Tiranë, pronë e tij.