Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
81.Shyqyri Dakoli146229.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRr. "Kongresi i Përmetit", P.81, shk.2, k.1, ap. 9/1, Tiranë (pronë e Gazmend Kasa).
82.Pëllumbesha Selamaj146329.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. Antipatrea.,, L. "Jani Vruho", pall. 19, shk1, k1, Berat.
83.Kostanca Cohran146429.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.Rr. "Vaso Pasha", Tirane, (prone e Z. Selim Spahiu)
84.Enkela Musteqja146529.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.L. "Bakushe Visha’, Fushe Kruje, (prone e familjes)
85.Denisa Çika146629.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.L.1, Rr. "Onezmi", Sarandë, (pronë e Thëllënxë Hoxha)
86.Aledon Prenga146729.06.2020Pa afatAlbsig sh.a.Njësi shërbimi ( pronë e Tanush Jaku) në Rr. "Vincenzo Di Paulo", pall 9 katësh, k.1, Kodër Rrëshen
87.Mariza Popaj146829.06.2020Pa afatEurosig sh.a.Dogana Grabom, Godinë 1 katëshe, nr.3, Tamarë, Malësi e Madhe, Shkodër
88.Fran Valca146929.06.2020Pa afatEurosig sh.a.Lagjia "Gurra" Lezhë, (pronë e Marije Ndreut).
89.Artur Qehaja147129.06.2020Pa afatInsig sh.a.Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Haxhi Hysen Dalliu, Ndërtesa 56, Hyrja 4, Ap. 0, Tiranë (pronë e Elvin dhe Bledar Fusha).
90.Eraldo Ndoja147229.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aFushë Kuqe, Rruga kryesore, Ndërtesa 3 katëshe, kati 1, Lezhë (pronë e Vasil Ulaj).