Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Leonat Zalli147329.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga Nacionale Shkodër - Tiranë, Kaç, Vau Dejës, zona kadastrale 1329, (pronë e Leonat dhe Kristina Zalli).
92.Arsen Geci147429.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aTrush, 70 m pranë shkollës, Bërdicë,Shkodër (pronë e Arsen Geci).
93.Migena Cjapi147529.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Komuna e Parisit", Tiranë, Nr. Pasurie 6/169-G1, Zona Kadastrale Nr. 8269 (pronë e Lumturi Cjapi).
94.Luftar Fetahu147629.06.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rruga "Çlirimi", Berat, Nr. Pasurie 1434/48, Zona Kadastrale nr. 1587, Dyshnik (pronë e Leonat Gavelli).
95.Erind Gjermeni147729.06.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rruga "Kongresi i Përmetit", Pall. 96, Shk. 4, Kati 1, Ap. 26/2, Fier (pronë e Shpëtim Ademi).
96.Ahmet Çeta (Per "EASY PAY" sh.p.k.)147929.06.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjja Çlirimi, Rruga "Pasho Hysi", çorovodë, Skrapar (pronë e Ahmet dhe Adriana çeta).
97.Luljeta Rexhepi (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148029.06.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjja "Katër Rrugët", Rruga Xhafzotaj, Durrës (pronë e Selaudi Çikalleshi)
98.Labinot Lleshi (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148129.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aMat, Burrel, Lagjja Partizani, Pallati 10, kati 1 (pronë e Labinot Lleshi).
99.Mark Lleshi (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148229.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Qemal Stafa", Pallati Albsig, Kati i parë, Nr. 1, Tiranë (pronë e Alessia Aliaj).
100.Albert Rama (Per "EASY PAY" sh.p.k.)148329.06.2020Pa afatSigal UGA sh.aArapaj, Durrës, Objekti me Nr. Pasurie 21/8, Zona Kadastrale 1031 (pronë e Lavdije Rama).