Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Edison Coli153729.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja 9, Rruga "A. Goga", Kati I-rë, Durrës.
92.Asllan Ferrollari152412.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Porti Vlorë.
93.Alfredo Martinaj152512.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Laç-Lezhë.
94.Shpëtim Ballhysa152612.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Rr. “Kasem Sejdini”, Elbasan.
95.Naun Boçe152712.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Rruga “Mesi i Urave”, nr.78, Ura Vajgurore, Berat.
96.Erion Balliu152812.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Lagjja Kala, Rr. “Ptoleme Xhuvani”, Elbasan.
97.Jani Koxhaj152912.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Rr. “Themistokli Germenji”, Vila 3/1, Tiranë.
98.Merie Miraka153012.11.2020Pa afatAtlantik sh.a.Rr. “Enriko Veizi”, Lagjia “1 Maji”, Fier.
99.Julinda Klefti150830.09.2020Pa afatAtlantik sh.a.Rruga "Themistokli Gërmenji", Vila 3/1, Tiranë
100.Ismail Brisku150930.09.2020Pa afatAtlantik sh.a.Murriqan-Shkodër, godinë 1 katëshe, nr.135 (pronë e tij)