Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Rifat Hajdini133227.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.L. 28 Gushti, Rr. “Sulejman Vokshi”, Bajram Curri.
92.Ajet Kala133127.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Princ Vidi”, nr. 168, Laprakë, Tiranë (pronë Elton Kala)
93.Denis Kori133027.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.L. “Pavarësia”, Rr. “Gjergj Araniti, Vlorë. (pronë e Pandeli Bregaj)
94.Anila Murati132927.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Peti”, Pallati SIGERS, shk.1, Ap.4, Selitë, Farkë, Tiranë.
95.Tonin Babani132827.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. Shelqet, Vau i Dejës.
96.Klaudja Hodo132727.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Llazi Mino, Pall. 7, shk.1, ap.3, Tiranë, (pronë e Olilmbi Mita).
97.Maksilen Elmazaj132627.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Llambi Çibuku, Pall. “Rrufeja”, kati 1, Fier. (Taulant Shehaj).
98.Maksilen Elmazaj132627.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Llambi Çibuku, Pall. “Rrufeja”, kati 1, Fier. (Taulant Shehaj).
99.Envid Cara132527.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Rr. “Mine Peza”, Kryqëzimi me Rrugën “Fortuzi”, (prone e Kujtim Cara)
100.Rigels Çafa132427.03.2019Pa afatSIVIG sh.a.Vrion, Delvinë, Sarandë (pronë e Jani Noti).