Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
91.Ervis Çela (EURO INVEST)121430.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.18, Rr. “Aleksandër Goga”, zona 8511, Godina 69, Kati 1, Durrës
92.Danjela Dishani (UJORI)121230.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "28 Nëntori", përballë Doganës, Elbasan.
93.Xhordan Biqiku (Idrive Rent A Car)121030.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Pjetër Bogdani”, Pall. 9/1, shk.1, Ap.5, Tiranë
94.Marte Leka120830.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Tiranë-Dajt, Rr. “Sotir Caci”.
95.Orela Kryeziu120730.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia .4, Rr. “Egnatia”, Durrës. (pronë e Arben Kokomanit)
96.Orela Kryeziu120730.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia .4, Rr. “Egnatia”, Durrës. (pronë e Arben Kokomanit)
97.Sonila Shyti120630.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aLagjia “29 Nentori” , Fier, (pronë e Ana Gazelit)
98.Mirgen Tarja120530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, Tiranë, (pronë e Blendi Mehmetit).
99.Mirgen Tarja120530.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, Tiranë, (pronë e Blendi Mehmetit).
100.Krenar Goga120430.07.2018Pa afatSigal UGA sh.aRruga Kryesore, Godinë 2 katëshe, nr.58/9, kati 1, Suk 1, Strum, Fier.