Media: Njoftime

Për zhvillimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve

3 Korrik 2019

Në zbatim të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, për organizimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve, si më poshtë:   Trajnim për kualifikim [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - maj

28 Qershor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - maj  kapën vlerën mbi 6,755 milionë lekë, ose 7.61% më shumë se në periudhën janar - maj  2018. Gjatë periudhës janar – maj 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 482,741 me një rritje 5.22% krahasuar [...]

AMF publikon paralajmërimin e njoftuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Qipros (CYSEC)

25 Qershor 2019

Komisioni i Letrave me Vlere të Qipros (CySEC) ka paralajmëruar disa herë publikun se persona të pa autorizuar prezantohen si zyrtarë të Komisionit të Letrave me Vlerë të Qipros (CySEC) ose si përfaqësues të emëruar nga ky Autoritet, duke u kërkuar investitorëve para në këmbim të zgjidhjes fiktive të kërkesave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Qershor 2019

Në mbledhjen e datës 21 qershor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, ndikues, si dhe anëtarin ekzekutiv të Këshillit të Administrimit të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Qershor 2019

Ditën e premte, datë 21.06.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për ndryshimin e strukturës organizative dhe organikës së Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Sigurimi i pronës, një mundësi e mirë për t’u mbrojtur nga të papriturat e natyrës

14 Qershor 2019

Një ndër mundësitë që ofron tregu i sigurimeve është edhe mbrojtja nga ngjarjet e vështira natyrore, të cilat mund të sjellin pasoja edhe në pronën e qytetarëve apo bizneseve. Sigurimi i pronës është një nga konceptet e reja që ka hyrë në marrëdhëniet financiare të qytetarëve me [...]

AMF, pranë studentëve të Kolegjit Universitar “Logos” për rritjen e edukimit financiar

12 Qershor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 12 qershor 2019, ora 10:00, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit Ekonomik të Kolegjit Universitar “Logos”. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”, [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

10 Qershor 2019

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

AMF synon krijimin e një udhëzuesi për sigurimet gjithëpërfshirëse

10 Qershor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi në datat 3-7 qershor 2019 një projekt për të rritur kapacitetet e tij mbikëqyrëse dhe rregullatore për mikrosigurimet. Projekti u financua nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) dhe me asistencën teknike të ekspertit z. Peter Wrede nga Shërbimi [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 124, maj 2019

7 Qershor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 124, maj 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 124 klikoni këtu.