Media: Njoftime

Për zhvillimin e testimit për broker në tregun e titujve

27 Shtator 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 10 tetor, 2018, në orën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Shtator 2018

Ditën e enjte, datë 27.09.2018, ora 15:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi draft ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”; Projekt “Mbi [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-gusht 2018

26 Shtator 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-gusht 2018 kapën vlerën mbi 11,105 milionë lekë, ose 5.75% më shumë se në periudhën janar-gusht  2017. Gjatë periudhës janar-gusht  2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 845,399 me një rritje prej 6.18% krahasuar [...]

AMF organizon takim me përfaqësues të tregut për projektligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

25 Shtator 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është duke punuar për një projektligj të ri “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. Hartimi i këtij projektligji është mbështetur nga ekspertë të huaj në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 18 shtator 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për shkëmbim informacioni ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit; Miratimin e ndryshimit të Rregullores nr. 23, datë 26.02018 [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Shtator 2018

Ditën e martë, datë 18.09.2018, ora 13:30, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi draft ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”; Projekt “Për [...]

AMF informon Komisionin për Ekonominë dhe Financat të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me zgjidhjen e problematikës së Fondit të Kompensimit

12 Shtator 2018

Drejtues të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare informuan sot, 12.09.2018, Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me ecurinë e problematikës së Fondit të Kompensimit. Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv, Z. Ervin Koçi theksoi se gjatë vitit 2018, ashtu si edhe gjatë vitin të kaluar, [...]

AMF, takim me përfaqësues të Bankës Botërore

10 Shtator 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, Z. Ervin Koçi priti në një takim përfaqësuesin e Bankës Botërore Z. Mario Guadamillas, i cili po qëndron në vendin tonë për takime me drejtues të institucioneve financiare. Në këtë takim u diskutua në lidhje me ecurinë [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

3 Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 31 gusht 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e rregullores së monitorimit dhe mbikëqyrjes në Bursën Shqiptare të Titujve; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të “Credins Invest” sh.a.-shoqëri administruese e fondeve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Gusht 2018

Ditën e premte, datë 31.08.2018, ora 10:45, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave [...]