Media: Njoftime

Trajtimi i dëmeve, AMF në mbështetje të konsumatorëve

23 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare për 9 muajt e parë të vitit 2019 ka trajtuar 71 ankesa të ardhura nga qytetarët dhe subjekte të tjera, që lidhen kryesisht me tregun e sigurimeve. Ankesat e trajtuara nga Drejtoria e Mbrojtjes Konsumatore janë bërë kryesisht për masën e dëmshpërblimit në rastet e aksidenteve rrugore.  Autoriteti [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

18 Tetor 2019

Në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 20.11.2019, ora 13.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Për zhvillimin e trajnimit për broker në tregun e sigurimeve

17 Tetor 2019

Në zbatim të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, me përparësi ata që kanë depozituar kërkesë pranë AMF-së, për organizimin e trajnimit për broker në sigurime: Trajnim [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Tetor 2019

Në mbledhjen e datës 14 tetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërive audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të shoqërive të sigurimit; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2019, të Byrosë Shqiptare [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019

9 Tetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 127, gusht-shtator 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 127 klikoni këtu.

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

8 Tetor 2019

Ditën e hënë, datë 14.10.2019, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion në lidhje me analizat financiare të shoqërive të sigurimit në [...]

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2018

4 Tetor 2019

Gjeografia e Sigurimeve 2018, pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke analizuar shpërndarjen gjeografike të primit të shkruar bruto, vërehet një përqendrim i tregut të sigurimeve në prefekturat e mëdha, [...]

AMF nis Javën Globale të Investitorit me aktivitetin me përfaqësues të bizneseve dhe shoqatave të tregjeve

30 Shtator 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi sot, më 30 shtator 2019, një takim informues me përfaqësues të bizneseve nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë së Tiranës dhe shoqatave të tregjeve nën mbikëqyrje, në nisje të aktiviteteve në kuadër të Javës Globale të Investitorit. Në fjalën [...]

Ftesë për pjesëmarrje në Tryezën e Këshillimit dhe Diskutimit për Kapitullin 9–“Shërbimet Financiare” të legjislacionit të BE-së

26 Shtator 2019

Në kuadër të angazhimeve që rrjedhin nga procesi i bashkërenduar i integrimit evropian, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, si drejtues i Grupit Ndërinstitucionale të Punës së Integrimit Evropian për kapitullin 9 “Shërbimet Financiare”, shpall njoftimin “Ftesë për pjesëmarrje” drejtuar: Përfaqësuesve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - gusht

25 Shtator 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-gusht kapën vlerën mbi 11,364 milionë lekë, ose 2.33% më shumë se në periudhën janar-gusht 2018. Gjatë periudhës janar – gusht 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 885,298 me një rritje 4.72% krahasuar me periudhën [...]