Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
21.Arsen Kosturi159831.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aZona kadastrale 8310, pasuria nr.6/1434-ND, Tiranë
22.Marjana Haka159931.05.2021Pa afatInsig sh.a.Lagja “Aksioni”, Peshkopi.
23.Florian Nanagjoka160031.05.2021Pa afatInsig sh.a.Rruga “Milto Sotir Gurra”, Tiranë.
24.Rozef Lleshi160131.05.2021Pa afatInsig sh.a.Rruga Lagja 1, Hyrja 1, Laç.
25.Amarildo Biçi160231.05.2021Pa afatInsig sh.a.Rruga “Blv.Myslym Shyri”, P.60, shk2, kati 1, ap.17,Tiranë.
26.Silvana Gërxhani (për FIBANK sh.a.)160331.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Dega Tirana 3.
27.Gentjana Sukthi (për FIBANK sh.a.)160431.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Dega Tirana 1.
28.Evsi Çollaku (për FIBANK sh.a.)160531.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Tirana 2
29.Aldian Sharka (për FIBANK sh.a.)160631.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Tirana 3
30.Anduela Zonja (për FIBANK sh.a.)160831.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Berat