Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
11.Adrian Xhasufa (për “Mix Auto” sh.p.k.)163128.07.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga e Kokonozëve, Zona Kadastrale 8170 , Tiranë.
12.Asllan Luku (për “LUKOIL”.AL sh.p.k.)163328.07.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga Nacionale Maminas-Gjiri Lalëzit, Lagjja e re, Nr. 48, Manëz, Durrës.
13.Aranit Cenaj159031.05.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Ndre Mjeda”, Tiranë, Nr. Pasurie 3/491+9-4, Zona Kadastrale nr. 8220, vol 59, fq 48.
14.Etleva Peshtanaku159131.05.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Bill Klinton”, Ndërtesa 2, Hyrja 18, Ap. 25, Farkë, Selitë, Tiranë.
15.Gerilda Hadëri159231.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Gramoz Pashko”, Tiranë.
16.Gentiana Gjidodaj159331.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Besëlidhja", Pallati 63, shkalla 2, kati 1, apt.17, Lezhë
17.Iva Mziu159431.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga e Durrësit, Tiranë. Zona kadastrale 8350, nr. Pasurie 1/70+7-N/2.
18.Danjel Dedaj159531.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aNjësia administrative nr.7, Bashkia Tiranë.
19.Elis Xherahu159631.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Zef Jubani", Hyrja 1, Apt.17, Tiranë.
20.Elton Dumani159731.05.2021Pa afatSigal UGA sh.aNjësia nr.11, Laprakë, Tiranë.