Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
51.Mirjanda Batusha157225.02.2021Pa afatALBSIG sh.a.Shkozet, Durrës.
52.Denis Hallaçi157325.02.2021Pa afatALBSIG sh.a.Kamëz, Tiranë, Zona kadastrale nr.2066, nr.pasurie 220/24, volumi 76, faqe 153.
53.Ticiano Tafa157425.02.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagja 2, Rruga "Tafallarët", Zona kadastrale 3196, nr.pasurie 353/100, Rroskovec, Fier.
54.Sali Shehu157525.02.2021Pa afatSigal UGA sh.aRruga "Hoxha Tasim", Zona kadastrale 8150, nr. pasurie 3/258, kati 1, Tiranë.
55.Kleopatra Pafili (për EASY PAY sh.p.k)157625.02.2021Pa afatSigal UGA sh.a dhe SIVIG sh.aLagja 14, Rruga "Vollga", Zona kadastrale 8517, nr.pasurie 152/353, kati 1, Durrës.
56.Idlir Tivari (për EASY PAY sh.p.k)157725.02.2021Pa afatSigal UGA sh.a dhe SIVIG sh.aKashar, Tiranë, (ngjitur me DRSHTRR).
57.Lenë Muslia (për "Rv Muslia" shpk)154027.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Rruga “Ferit Xhajko”, Pallati nr. 83/1, shkalla 1, Ap.2 Tiranë.
58.Albana Malaj (për "E Beet 2019" shpk)154227.01.2021Pa afatEurosig sh.a.Lagja “Kastriot”, Rruga “16 Prilli”, Zona Kadastrale 8534, Fier.
59.Erid Tanku (për "All-Tours.Al 2020" shpk)154427.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aLagjja “29 Nëntori”, Fier.
60.Ervis Kurti (për "Rental Travel" shpk)154627.01.2021Pa afatSigal UGA sh.aBulevardi Bajram Curri, Pallati Aviacioni i Ri, Shkalla 2, Apartamenti 9, Tiranë.