Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
31.Jetmira Qendro156627.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga Shyqyri Berxolli, Pallati 31, kati 1, Dyqani nr.3, Tiranë
32.Dragot Myrteza156727.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Midhi Kostani”, hyrja 2, zona kastrale 8561, nr. Pasurise 4/113+2-N2, Korçë
33.Xhino Ramadani156827.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Rruga “Thanas Ziko”, Pallati 29, Shkalla 2, Kati 1, Apartamenti 17, Tiranë.
34.Ergrit Sadikaj156927.01.2021Pa afatSIVIG sh.a.Zona Kadastrale 3866, nr. Pasurise 214/189, Yzberish, Tiranë.
35.Jetmir Toçi157027.01.2021Pa afatSIVIG sh.a. Rruga “Vehbi Dibra”, nr. Pasurisë 24/149, Zona Kadastrale 2932, Peshkopi
36.Brikela Rroji (për “Rroji”shpk)153829.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga Hafiz Sabri Bushati, Lagjja "Qemal Stafa", godinë 1 katëshe, nr 2, Shkodër.
37.Drita Kushe153129.12.2020Pa afatAlbsig sh.aBlv. “Gjergj Fishta”, pika e kolaudimit Tiranë.
38.Robert Lumshi153229.12.2020Pa afatInsig sh.a.Pallatet "Agimi", Tiranë.
39.Hamid Dobjani153329.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aRruga “Ibrahim Rugova”, Nr.6, Tiranë.
40.Florian Mnalla153429.12.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjja Qender, Banesë private përballë shkollës "Rrahman Çota", Hotolisht, Librazhd.