Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
31.Eleni Eksarho (për FIBANK sh.a.)160931.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Sarandë
32.Anisa Dhamo (për FIBANK sh.a.)161031.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Fier
33.Viktora Kapedani (për FIBANK sh.a.)161231.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Korçë
34.Adriana Buraku (për FIBANK sh.a.)161331.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Lezhë
35.Elionida Toshkëzi (për FIBANK sh.a.)161431.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Lushnje
36.Lulzim Kurti (për FIBANK sh.a.)161531.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Tiranë
37.Ardit Kamberi (për FIBANK sh.a.)161631.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Vlorë
38.Erald Bedhia (për FIBANK sh.a.)161731.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Agjencia Elbasan
39.Ejona Skënderi (për FIBANK sh.a.)161831.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Dega Tiranë
40.Lediana Tahiri (për FIBANK sh.a.)161931.05.2021Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Dega Tiranë