Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
61.Endrit Memsuri151830.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia 1, Rruga "Onhezmi", nr.86, kati 1, Sarandë (pronë e Z. Spiro Kazaqi).
62.Dashamir Ballaqeni151930.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia "Qendër", Fushë-Krujë, pallati 62, shk.5, kati 1 (pronë e Ramazan Kaziu)
63.Petrit Meraj152030.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Lagjia"Qendër", Fushë-Krujë (pronë e Met Lushi)
64.Aferdita Çalliku152130.09.2020Pa afatSIVIG sh.a.Rruga "Kodër", Hyrja 1, Shijak (pronë e saj).
65.Elona Garunja (për FIBANK sh.a.)152230.09.2020Pa afatSIVIG sh.a."Fibank", Agjensia Elbasan.
66.Dritan Meta (për FIBANK sh.a.)152330.09.2020Pa afatSIVIG sh.a."Fibank", Agjensia Shkodër.
67.Andi Hasanaj149231.08.2020Pa afatInsig sh.a.Rruga "Ismail Qemali", shk.2, kati 2, Tiranë, (me sipërfaqe 36 m2, pronë e Fatos Adamit)
68.Valjon Selimaj149631.08.2020Pa afatInsig sh.a.Rruga "Kristo Cekaj", nr.1, Tirane
69.Rinald Frasheri148931.08.2020Pa afatSigal UGA sh.aLagjia "30 vjetori", pallati 22, shk.2, k.1, ap.1, Berat (pronë e Gerti Kumaraku)
70.Gent Halilaj149031.08.2020Pa afatSIVIG sh.a.&Intersig VIG sh.a.Yzberisht, Tiranë, (pronë e Sotir Dacit).