Regjistri i të Licensuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
61.Devis Osman (për FIBANK sh.a.)136231.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Korçë.
62.Bledar Kapllani (për FIBANK sh.a.)136331.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Durrës.
63.Ervin Ceca (për FIBANK sh.a.)136431.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Berat.
64.Rafael Hoxha (për FIBANK sh.a.)136531.05.2019Pa afatAlbsig, Atlantik, Eurosig dhe Intersig VIG sh.a.Fibank, Agjensia Lushnjë
65.Eduart Sana (për ALBI 2017 sh.p.k.)136731.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.3, Laç, Kurbin, pronë e Lek dhe Davida Jushi.
66.Rezart Kastrati (për DESTINATION ALBANIA sh.p.k.)136931.05.2019Pa afatEurosig sh.a.Lagjia “10 Korriku”, Rr. Draçin, Ndërtesë 1 katëshe, Shkodër, pronë e Z. Tom Radoja.
67.Marenglen Kanani137031.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia nr.1, Godina 12, Hyrja 1 Ap.16, Elbasan.
68.Zemrite Doçi137131.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aLagjia 5, Rruga kryesore Kukës (pronë e Reshat Elezi)
69.Teuta Hajdari137231.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aL. “Loni Dhamo”, Pall pranë Hotel Myzeqesë. Kati 1, Lushnjë.
70.Elda Lala137331.05.2019Pa afatSigal UGA sh.aRr. “Ali Demi”, Tiranë (pronë e Nikolla Çavos)