Regjistri i të Licencuarve: Tregu i Sigurimeve

Emri-Mbiemri
Emri i shoqërisë për të cilën vepron
 
 
Nr. Emri-Mbiemri Nr. i licencës Data e fillimit të licencës Data e mbarimit të licencës Emri i shoqërisë për të cilën vepron Adresa
41.Desilda Mançka157828.04.2021Pa afatALBSIG sh.a.Lagja Fshati Bitincki, Zona Kadastrale nr. 1202, Devoll.
42.Diana Hoxha157928.04.2021Pa afatALBSIG sh.a.Zona Kadastrale nr.8551, nr.pasurise 11/97+1-1/1, Kavaje.
43.Emiljano Hysa158028.04.2021Pa afatALBSIG sh.a.Nr.pasurise 275/1-N.3, Zona Kadastrale 1147, Belsh Qender.
44.Merlin Mici158128.04.2021Pa afatAlbsig JeteNr.pasurie 10/294+1-39, Zona Kadastrale 8370, Rruga e Barrikadave nr.ap.39, Tirane.
45.Ervin Doçi158228.04.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga “Jordan Misja”, Ndërtesa nr. 3, Tiranë.
46.Lekë Lazri158328.04.2021Pa afatSigal UGA sh.a.Rruga “Papa Gjon Pali II-të”, Lagjja “Beslidhja”, nr. pasurie 4/146 – N 12, Lezhë.
47.Sidorela Karapici (për “Hunters” sh.p.k.)158528.04.2021Pa afatALBSIG sh.a.Rruga “Themistokli Germenji”, Pallati 4, shkalla 1, apartamenti 7, Tiranë.
48.Ana Murati (për “E-Business Solutions” sh.p.k.)158728.04.2021Pa afatAlbsig Jetë sh.a.Rruga “Ismail Qemali”, nr.32/1, kati 3, Zona Kadastrale 8270, Tiranë.
49.Sanie Ahmeti (për “Falcon Consulting” sh.p.k.)158928.04.2021Pa afatSigal UGA sh.aNjësia Bashkiake nr. 9, Rruga "Jordan Misja", Pallati Sara-EL, dyqani nr. 15, Tiranë.
50.Justina Goxhaj157125.02.2021Pa afatALBSIG sh.a.Rruga "Ndre Mjeda", Tiranë.