Media: Njoftime

Takim online mes Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF-së dhe Drejtueses së Misionit të FMN-së për Shqipërinë

25 Shtator 2020

Impakti i pandemisë COVID-19 në tregjet nën mbikëqyrje dhe masat e marra nga Autoriteti ishin në qendër të takimit virtual mes Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të AMF-së, z. Ervin Mete dhe Drejtueses së Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, znj. Yan Sun. Z. Mete u shpreh se në [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.06.2020

22 Shtator 2020

Gjatë periudhës 30.06.2020, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre katër fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.06.2020 tregon një total asetesh neto prej 3,238.68 milionë lekë (26.05 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 334.61 milionë lekë (11.52%) [...]

AMF publikon Gjeografinë e Sigurimeve 2019

21 Shtator 2020

Gjeografia e Sigurimeve 2019 pasqyron në mënyrë të detajuar shpërndarjen e primeve të shkruara bruto, dëmeve të paguara si edhe primit për frymë, sipas prefekturave. Duke analizuar shpërndarjen gjeografike të primit të shkruar bruto, vërehet një përqendrim i tregut të sigurimeve në prefekturat e mëdha, [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2020

16 Shtator 2020

Gjatë periudhës janar-qershor 2020, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre gjashtë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Vizion” të administruara nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, fondi i investimeve “Credins Premium” [...]

Nis puna për hartimin e “Strategjisë për zhvillimin e tregut të kapitaleve”

14 Shtator 2020

Nis punën grupi i përbashkët “Për hartimin e strategjisë për zhvillimin e tregut të kapitaleve”, me pjesëmarrjen e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Grupi i punës do të analizojë situatën aktuale të tregut të kapitaleve dhe do të hartojë [...]

AMF nxjerr për konsultim publik projektrregulloren “Për formën, llogaritjen dhe shumën e fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e fondeve”

9 Shtator 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare në zbatim të Ligjit nr. 56/2020 “Për Sipërmarrjet e Investimeve Kolektive”, ka hartuar projektrregulloren “Për formën, llogaritjen dhe shumën e fondeve të veta që duhet të ketë detyrimisht shoqëria administruese e fondeve”.  Projektrregullorja publikohet në faqen [...]

AMF miraton kushtet e kontratës së sigurimit të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri

2 Shtator 2020

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare miratoi në mbledhjen e datës 31.08.2020 kushtet standarde të kontratës së sigurimit të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin. Kontrata e sigurimit mbulon ngjarjet aksidentale gjatë kryerjes së shërbimit operacional, ku përfshihet vdekja si rezultat [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-korrik 2020

31 Gusht 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-korrik 2020 kapën vlerën mbi 9,220 milionë lekë, ose 5.83% më pak se në periudhën janar-korrik 2019. Gjatë periudhës janar-korrik 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 524,347 me një ulje prej 27.82% krahasuar me periudhën [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

31 Gusht 2020

Në mbledhjen e datës 31 gusht 2020, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e kushteve standarde të sigurimit të punonjësve të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin; Miratimin e rregullores “Për licencimin dhe rregullat shtesë të licencimit të shoqërive administruese [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Gusht 2020

Ditën e hënë, datë 31.08.2020, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e kushteve standarde të sigurimit të punonjësve të shërbimit [...]