Media: Njoftime

Kuvendi i Shqipërisë miraton kandidaturën për Kryetar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Shtator 2019

Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot, më 12 shtator 2019, në seancë plenare, kandidatin për Kryetar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Me shumicë votash, u miratua Z. Ervin Mete si Kryetar i Bordit të AMF-së, propozim i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat. Kryetari i Bordit është anëtar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Shtator 2019

Ditën e premte, datë 13.09.2019, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për të ushtruar [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - korrik

29 Gusht 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - korrik   kapën vlerën mbi 9,790 milionë lekë, ose 3.88% më shumë se në periudhën janar - korrik   2018. Gjatë periudhës janar – korrik 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 726,460 me një [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2019

15 Gusht 2019

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Gusht 2019

Në mbledhjen e datës 14 gusht 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin paraprak të kërkesës së shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për të ushtruar veprimtari sigurimi në klasat e Jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë; Miratimin e ndryshimit [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Gusht 2019

Ditën e mërkurë, datë 14.08.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për njohjen dhe regjistrimin si Agjent i Shoqërisë së Brokerimit në Tituj”. Mbi rinovimin e licencës së “Vlerësuesve [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 126, korrik 2019

5 Gusht 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 126, korrik 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 126 klikoni këtu.   

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - qershor

30 Korrik 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - qershor  kapën vlerën mbi 8,095 milionë lekë, ose 5.03% më shumë se në periudhën janar - qershor  2018. Gjatë periudhës janar – maj 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 591,387 me një rritje 4.24% [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2019

29 Korrik 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2019 u dominua në masën 58.26% në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe pjesa tjetër prej 41.74% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 85.36% e të gjitha transaksioneve [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Korrik 2019

Në mbledhjen e datës 24 korrik 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes për vitin 2018; Rinovimin e licencës së Aktuarit të Autorizuar në sigurime; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së brokerimit në sigurime; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë [...]