Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Dhjetor 2019

Ditën e enjte, datë 19.12.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.129, nëntor 2019

10 Dhjetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 129, nëntor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 129 klikoni këtu.

Lista e aplikantëve për testim Broker në Tituj

6 Dhjetor 2019

 Në zbatim të pikës 2, të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, AMF pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar- tetor

2 Dhjetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- tetor kapën vlerën mbi 14,289 milionë lekë, ose 3.94% më shumë se në periudhën janar- tetor 2018. Gjatë periudhës janar- tetor 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,105,059 me një rritje 3.43% krahasuar me periudhën [...]

Njoftim nga AMF

2 Dhjetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare dëshiron të informojë të gjithë qytetarët e prekur nga tërmeti i datës 26.11.2019, që kanë një kontratë për sigurimin e banesës apo pronës nga katastrofat natyrore, si tërmetet, zjarri, përmbytjet, që të kontaktojnë menjëherë shoqërinë e sigurimit [...]

Lista e aplikantëve për testimin për vlerësues dëmesh në sigurime

27 Nentor 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

25 Nentor 2019

Në mbledhjen e datës 22 nëntor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e elmenteve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së sigurimit të detyrueshëm në ndërtim; Miratimin e buxhetit të AMF-së për vitin 2020; Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë [...]

Zhvillimet e Tregut të Pensioneve Private Vullnetare, 30.09.2019

21 Nentor 2019

Gjatë nëntëmujorit të vitit 2019, në tregun e pensioneve private vullnetare ushtruan aktivitetin e tyre tre fonde pensioni. Analiza e të dhënave për tregun e pensioneve private vullnetare më 30.09.2019 tregon një total asetesh neto prej 2,747.46 milionë lekë (22.50 milionë euro[1]) dhe me një rritje prej 458.36 milionë lekë [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

21 Nentor 2019

Ditën e premte, datë 22.11.2019, ora 12:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e elementeve dhe kushteve të përgjithshme të kontratës së [...]

Për zhvillimin e testimit për njohuritë në fushën e titujve

15 Nentor 2019

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes [...]