Media: Njoftime

Java Globale e Investitorit 2019

25 Shtator 2019

Gjatë periudhës 30 shtator – 6 tetor 2019 do të jetë java  Java Globale e Investitorit. Në këtë kuadër, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, si anëtar i IOSCO-s që prej vitit 1998 do të organizojë disa aktivitete dhe orë të hapura me grupe interesi në bashkëpunim me aktorët e këtij tregu në [...]

Njoftim

23 Shtator 2019

Nisur nga situata e ditëve të fundit, shkaktuar nga tërmeti i datës 21 shtator 2019, çdo qytetar mund të marrë asistencë pranë AMF për t’u informuar për përfitimet nga kontratat e sigurimit të pronës dhe banesave nga katastrofat natyrore si tërmetet, zjarri, përmbytjet. Për të gjithë ata që [...]

AMF zhvillon një takim pune pranë Autoritetit të Tregjeve Financiare të Francës

20 Shtator 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me synim përfitimin nga praktikat më të mira mbikëqyrëse e rregullatore, si dhe intensifikimin e marrëdhënieve me organizmat partnere, zhvilloi në datë 6 shtator 2019 një takim pranë Autoritetit të Tregjeve Financiare të Francës. Të dy autoritetet mbikëqyrëse janë anëtare [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Shtator 2019

Në mbledhjen e datës 13 shtator 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Licencimin e shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për të ushtruar veprimtari sigurimi në klasat e Jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë; Miratimin e shoqërive audituese për auditimin [...]

Kuvendi i Shqipërisë miraton kandidaturën për Kryetar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Shtator 2019

Kuvendi i Shqipërisë miratoi sot, më 12 shtator 2019, në seancë plenare, kandidatin për Kryetar të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare. Me shumicë votash, u miratua Z. Ervin Mete si Kryetar i Bordit të AMF-së, propozim i Komisionit Parlamentar për Ekonominë dhe Financat. Kryetari i Bordit është anëtar [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Shtator 2019

Ditën e premte, datë 13.09.2019, ora 10:00 do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Mbi miratimin e shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për të ushtruar [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - korrik

29 Gusht 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - korrik   kapën vlerën mbi 9,790 milionë lekë, ose 3.88% më shumë se në periudhën janar - korrik   2018. Gjatë periudhës janar – korrik 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 726,460 me një [...]

Zhvillimet e Tregut të Fondeve të Investimeve, 30.06.2019

15 Gusht 2019

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2019, në tregun e fondeve të investimeve ushtruan aktivitetin e tyre pesë fonde investimi. Fondi i investimeve “Raiffeisen Prestigj”, fondi i investimeve “Raiffeisen Invest Euro”, fondi i investimeve “Raiffeisen Vizion” të cilat administrohen nga shoqëria “Raiffeisen Invest”, [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

14 Gusht 2019

Në mbledhjen e datës 14 gusht 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin paraprak të kërkesës së shoqërisë “Albsig Jetë” sh.a. për të ushtruar veprimtari sigurimi në klasat e Jetës në territorin e Republikës së Shqipërisë; Miratimin e ndryshimit [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

9 Gusht 2019

Ditën e mërkurë, datë 14.08.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për njohjen dhe regjistrimin si Agjent i Shoqërisë së Brokerimit në Tituj”. Mbi rinovimin e licencës së “Vlerësuesve [...]