Media: Njoftime

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Korrik 2019

Ditën e mërkurë, datë 24.07.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të sigurimeve bazuar në pasqyrat financiare të [...]

AMF organizon kolegjin e tretë mbikëqyrjes të grupit të sigurimeve

9 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 5 korrik në Tiranë “Kolegjin e Tretë të Grupit të Sigurimeve”. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019

8 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 125 klikoni këtu.   

Lista për testimin e vlerësuesit të dëmeve në sigurime

5 Korrik 2019

Në zbatim të pikes 2 të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019 “Mbi organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/ rinovim licence në AMF”  lista e personave që do t’i nënshtrohen testimit të datës 11 korrik 2019, ora 13.00 për [...]

Publikohet Raporti i plotë i ekipit të Misionit të Dytë të Monitorimit pas Programit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri

4 Korrik 2019

Në përmbyllje të misionit të dytë të monitorimit, delegacioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri nënvizon se perspektiva ekonomike është përgjithësisht e favorshme. Raporti thekson se gjatë vitit 2018, rritja ishte e fortë dhe se perspektiva afatmesme ekonomike është përgjithësisht [...]

Për zhvillimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve

3 Korrik 2019

Në zbatim të Rregullores nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton të gjithë personat e interesuar, për organizimin e trajnimit për kualifikim profesional bazë në tregun e titujve, si më poshtë:   Trajnim për kualifikim [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - maj

28 Qershor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - maj  kapën vlerën mbi 6,755 milionë lekë, ose 7.61% më shumë se në periudhën janar - maj  2018. Gjatë periudhës janar – maj 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 482,741 me një rritje 5.22% krahasuar [...]

AMF publikon paralajmërimin e njoftuar nga Komisioni i Letrave me Vlerë të Qipros (CYSEC)

25 Qershor 2019

Komisioni i Letrave me Vlere të Qipros (CySEC) ka paralajmëruar disa herë publikun se persona të pa autorizuar prezantohen si zyrtarë të Komisionit të Letrave me Vlerë të Qipros (CySEC) ose si përfaqësues të emëruar nga ky Autoritet, duke u kërkuar investitorëve para në këmbim të zgjidhjes fiktive të kërkesave [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Qershor 2019

Në mbledhjen e datës 21 qershor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Rregullores “Për disa kërkesa shtesë për aksionarët themelues, ndikues, si dhe anëtarin ekzekutiv të Këshillit të Administrimit të shoqërisë administruese të sipërmarrjeve të investimeve [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Qershor 2019

Ditën e premte, datë 21.06.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për ndryshimin e strukturës organizative dhe organikës së Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]