Media: Njoftime

Miratohet projektligji “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”

21 Maj 2020

Kuvendi miratoi sot, më 21 maj 2020, në seancë plenare projektligjin “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”. Projektligji synon të rregullojë infrastrukturën mbi bazën e së cilës funksionon teknologjia e regjistrave të shpërndarë “Distributed Ledger [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Maj 2020

Ditën e premte, datë 22.05.2020, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën [...]

Miratohet projektligji “Për Tregjet e Kapitalit”

14 Maj 2020

Kuvendi miratoi sot në seancë plenare projektligjin "Për Tregjet e Kapitalit”. Projektligji përmirëson kuadrin aktual ligjor dhe i përgjigjet dinamikës së zhvillimit të tregjeve të kapitalit në vend. Ai synon nxitjen e zhvillimit dhe integritetit të tregjeve të kapitalit, rritjen e transparencës dhe mbrojtjen e investitorit [...]

Njoftim

12 Maj 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, nisur nga situata e krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, ka vendosur shtyrjen deri në një njoftim të dytë të organizimit të Konferencës Kombëtare “Edukimi Financiar”, e cila ishte parashikuar të mbahej në 21 maj 2020. Autoriteti do t’ju informojë në vazhdim për [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.132, mars-prill 2020

11 Maj 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 132, mars-prill 2020, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 132 klikoni këtu.

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020

30 Prill 2020

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2020, u dominua në masën 77.20% në instrumente afatshkurtër (bono thesari) dhe 22.80% nga transaksionet në instrumente afatgjatë (obligacione). Parë nga këndvështrimi i numrit të transaksioneve, 90.61% e të gjitha transaksioneve të [...]

Miratohet projektligji “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

30 Prill 2020

Kuvendi miratoi sot, më 30 prill 2020, në seancë plenare projektligjin "Për sipërmarrjet e investimeve kolektive". Puna për hartimin e ligjit të ri në fushën e sipërmarrjeve të investimeve kolektive nisi që në vitin 2016 me Projektin “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare: [...]

Për zhvillimin e testimit për vlerësues dëmesh në sigurime

29 Prill 2020

Në zbatim të nenit 227 pika 1/dh të Ligjit nr. 52, datë 22.05.2014 “Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit” dhe nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Mbi organizimin dhe funksioninim e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”,  Autoriteti [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar – mars 2020

24 Prill 2020

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - mars 2020 kapën vlerën mbi 3,590 milionë lekë, ose 9.56% më pak se në periudhën janar - mars 2019. Gjatë periudhës janar - mars 2020, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 240,514 me një ulje  prej 12.86% krahasuar me periudhën [...]

AMF kontribuon në fondin anti COVID-19

10 Prill 2020

Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, në kuadër të situatës së krijuar nga pandemia globale e COVID-19, ka marrë sot, më 10 prill 2020, disa vendime. Autoriteti po vijon të monitorojë zhvillimet në tregjet nën mbikëqyrje, me qëllim garantimin e stabilitetit financiar dhe marrjen e masave të nevojshme në mbrojtje [...]