Media: Njoftime

Publikohet periodiku i AMF-së nr.130, dhjetor 2019

13 Janar 2020

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 130, dhjetor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 130 klikoni këtu.

AMF Uron

31 Dhjetor 2019

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar- nëntor

30 Dhjetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- nëntor  kapën vlerën mbi 15,635 milionë lekë, ose 3.20% më shumë se në periudhën janar- nëntor  2018. Gjatë periudhës janar- nëntor  2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,211,089 me një [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 30 dhjetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e prospektit të fondit të investimit “Albsig Standard” dhe miratimin e krijimit të fondit të investimit “Albsig Standard”; Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

27 Dhjetor 2019

Ditën e hënë, datë 30.12.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të sigurimeve bazuar në pasqyrat financiare në 30.09.2019; Informacion mbi provigjonet teknike dhe matematike [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 19 dhe 24 dhjetor 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të SHAFP “Sigal-Life Uniqa Group Austria” sh.a si dhe fondit të pensionit që administrohet prej saj për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2019; Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Dhjetor 2019

Ditën e enjte, datë 19.12.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregjeve të pensioneve private vullnetare dhe SIK mbi bazën e pasqyrave [...]

Publikohet periodiku i AMF-së nr.129, nëntor 2019

10 Dhjetor 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 129, nëntor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 129 klikoni këtu.

Lista e aplikantëve për testim Broker në Tituj

6 Dhjetor 2019

 Në zbatim të pikës 2, të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019 “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, AMF pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar- tetor

2 Dhjetor 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar- tetor kapën vlerën mbi 14,289 milionë lekë, ose 3.94% më shumë se në periudhën janar- tetor 2018. Gjatë periudhës janar- tetor 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,105,059 me një rritje 3.43% krahasuar me periudhën [...]