Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018

27 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 120, dhjetor 2018, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 120 klikoni këtu.  

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-nëntor 2018

26 Dhjetor 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-nëntor 2018 kapën vlerën mbi 15,149 milionë lekë, ose 6.02% më shumë se në periudhën janar-nëntor 2017. Gjatë periudhës janar-nëntor 2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 1,174,224 me një rritje prej 5.62% [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

24 Dhjetor 2018

Ditën e premte, datë 28.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i rendit të ditës; Projekt “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e testimit në Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”; Projekt [...]

AMF këshillon qytetarët për policat kufitare

21 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Në çdo pikë të kalimit të kufirit në Shqipëri gjenden agjentë të shoqërive [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

20 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 20 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Marrjen e masave administrative ndaj shoqërive të sigurimit; Licencimin e shoqërisë “ABI Broker Sigurimesh” sh.a., për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime, për klasat e Jetës dhe të Jo-Jetës;  Miratimin [...]

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së takohet me përfaqësues të lartë të MONEYVAL

17 Dhjetor 2018

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi zhvilloi më 17 dhjetor 2018 një takim me kryetarin e Komitetit të Ekspertëve për Vlerësimin e Masave kundër Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit pranë Këshillit të Evropës (MONEYVAL), Z. Daniel Thelesklaf.   Në takim u diskutua [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

17 Dhjetor 2018

Ditën e enjte, datë 20.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2018; Informacion në [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

12 Dhjetor 2018

Në mbledhjen e datës 12 dhjetor 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e rritjes së kapitalit të “WVP Fund Management Tirana” sh.a., shoqëri administruese e sipërmarrjeve të investimeve kolektive; Miratimin e prospektit të shoqërisë “Banka Credins” sh.a., për [...]

AMF bashkëpunon me projektin e Swisscontact “Aftësi për Punë” për edukimin financiar në shkollat e mesme profesionale

11 Dhjetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka nënshkruar sot, më 11 dhjetor 2018, një marrëveshje bashkëpunimi me projektin e Swisscontact “Aftësi për Punë, S4J”. Në vazhdim të zbatimit të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit në tregjet financiare nën mbikëqyrje”, AMF [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

7 Dhjetor 2018

Ditën e mërkurë, datë 12.12.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.09.2018; Informacion [...]