Media: Njoftime

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Prill 2019

Në mbledhjen e datës 24.04.2019 dhe të datës 26.04.2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2018;   Miratimin e Pasqyrave Financiare të audituara të AMF-së për vitit 2018;   Miratimin [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Prill 2019

Ditën e mërkurë, datë 24.04.2019, ora 10:00,  do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite: Miratimi i rendit të ditës; Miratimi i Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare; Projekt “Për miratimin e Pasqyrave Financiare të [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

16 Prill 2019

Në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr.35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 16.05.2019, ora 13.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

AMF pjesëmarrëse në takimet shpjeguese të Komisionit Evropian për Kapitullin e 9-të “Shërbimet Financiare”

11 Prill 2019

Komisioni Evropian, në kuadër të procesit screening, organizoi në Bruksel me datë 9-10 prill Takimin Shpjegues me përfaqësuesit e ministrive dhe institucioneve pjesëmarrëse të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut lidhur me Kapitullin 9 “Shërbimet Financiare”. Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare u përfaqësua [...]

Mbi mbledhjen e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar

10 Prill 2019

Në datën 9 prill 2019, u zhvillua mbledhja e Grupit Këshillimor të Stabilitetit Financiar (GKSF). Në këtë mbledhje, e cila u drejtua nga Ministrja e Financave dhe Ekonomisë, morën pjesë Guvernatori i Bankës së Shqipërisë (BSh), Kryetari i Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare (AMF), Drejtori i Përgjithshëm [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 122, mars 2019

8 Prill 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 122, mars 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 122 klikoni këtu.  

AMF organizon dy trajnime për kualifikim profesional bazë dhe në vazhdimësi

4 Prill 2019

Në bazë të Rregullores Nr. 217, datë 31.10.2018 “Për organizimin e aktiviteteve të formimit profesional”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton të gjithë personat e interesuar për organizimin e dy moduleve të ndryshme të trajnimit.   Për vlerësues dëmesh në sigurime, në datat 17-23 [...]

Kuvendi i Shqipërisë voton anëtarin e ri të Bordit të AMF-së

3 Prill 2019

Kuvendi i Shqipërisë votoi sot, në seancë plenare, projektvendimin “Për emërimin e një anëtari të Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare”. Anëtari i ri i Bordit të AMF-së u emërua Z. Deniz Deralla, propozim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë.  Z. [...]

AMF dërgon për konsultim publik projektligje lidhur me tregun e kapitalit

2 Prill 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka dërguar për konsultim publik  projektligjin "Për tregjet e kapitalit" dhe projektligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. Projektligjet reflektojnë praktikat më të mira evropiane dhe janë bazuar në  legjislacionin dhe standardet e BE-së, konkretisht Direktivën [...]

AMF rrit transparencën, publikim i ri për tregun e sigurimeve

29 Mars 2019

Në funksion të transparencës, informimit të publikut dhe rritjes së besimit në tregjet nën mbikëqyrje, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare sjell një publikim të ri tremujor. “Raporti statistikor - financiar për tregun e sigurimeve” sjell informacione statistikore e financiare për tregun e sigurimeve, me qëllim mbrojtjen [...]