Media: Njoftime

Vijon rritja e pagesave të dëmeve në tregun e sigurimeve

15 Maj 2019

Rreth 1.5 miliardë lekë dëme u paguan nga tregu i sigurimeve për 3-mujorin e parë të vitit 2019, duke shënuar një rritje me 11.8% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.  Pjesa më e madhe e dëmeve janë paguar në sigurimin e Jo-Jetës, 1.44 miliardë lekë, ndërsa [...]

Lista e aplikantëve për testimin për brokera në sigurime

15 Maj 2019

Në zbatim të pikës 2, të nenit 7 të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, pas shqyrtimit të kërkesave dhe dokumentacionit përkatës, [...]

Vijon rritja në tregun e pensioneve private vullnetare

8 Maj 2019

Tregu i pensioneve private vullnetare ka përvijuar tendenca të shpejta rritje nga viti në vit, si në drejtim të rritje së numrit të anëtarëve pjesëmarrës në fondet e pensionit, ashtu edhe për vlerën e aseteve neto në administrim të fondeve të pensioneve. Rritja e numrit të anëtarëve është [...]

Mbi ndryshimin e datës për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

8 Maj 2019

Në zbatim të nenit 7, të Rregullores nr. 35, datë 27.03.2019, “Për organizimin dhe funksionimin e testimit të njohurive të kandidatëve që aplikojnë për licencë/rinovim licence në AMF”, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se testimi për broker në sigurime i planifikuar për tu zhvilluar në [...]

Publikohet deklaratë përmbyllëse e ekipit të Misionit të Dytë të Monitorimit pas Programit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri

7 Maj 2019

Në përmbyllje të misionit të dytë të monitorimit delegacioni i Fondit Monetar Ndërkombëtar në Shqipëri nënvizon se perspektiva ekonomike është përgjithësisht e favorshme. Rritja pritet të moderohet në 2019, por do të vijojë të jetë afër nivelit 4 për qind në periudhën afatmesme. [...]

AMF, pranë studentëve të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër për rritjen e edukimit financiar

6 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare zhvilloi sot, më datë 6 maj 2019, ora 11:30, një leksion të hapur me studentë të Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Juridik të Universitetit “Luigj Gurakuqi” në Shkodër. Aktiviteti u zhvillua në kuadër të “Strategjisë për rritjen e besimit të konsumatorit/investitorit [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 123, prill 2019

3 Maj 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 123, prill 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 123 klikoni këtu.  

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2019

30 Prill 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-mars 2019 u dominua në masën 66.85% në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe pjesa tjetër prej 33.15% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 85.14% e të gjitha transaksioneve [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - mars 2019

30 Prill 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - mars   kapën vlerën mbi 3,969 milionë lekë, ose 11.78% më shumë se në periudhën janar - mars  2018. Gjatë periudhës janar - mars  2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 276,006 me një rritje 5.68% [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

30 Prill 2019

Në mbledhjen e datës 24.04.2019 dhe të datës 26.04.2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi:   Miratimin e Raportit Vjetor të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare për vitin 2018;   Miratimin e Pasqyrave Financiare të audituara të AMF-së për vitit 2018;   Miratimin [...]