Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 126, korrik 2019

5 Gusht 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 126, korrik 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 126 klikoni këtu.   

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar - qershor

30 Korrik 2019

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar - qershor  kapën vlerën mbi 8,095 milionë lekë, ose 5.03% më shumë se në periudhën janar - qershor  2018. Gjatë periudhës janar – maj 2019, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 591,387 me një rritje 4.24% [...]

Zhvillimet e Tregut me Pakicë të Letrave me Vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2019

29 Korrik 2019

Volumi i tregut sekondar të letrave me vlerë të Qeverisë për periudhën janar-qershor 2019 u dominua në masën 58.26% në instrumente afatgjatë (obligacione) dhe pjesa tjetër prej 41.74% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër (bono thesari). Përsa i përket numrit të transaksioneve, 85.36% e të gjitha transaksioneve [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Korrik 2019

Në mbledhjen e datës 24 korrik 2019, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e Raportit të Mbikëqyrjes për vitin 2018; Rinovimin e licencës së Aktuarit të Autorizuar në sigurime; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë së brokerimit në sigurime; Miratimin e ushtrimit të veprimtarisë [...]

AMF zhvillon trajnim për raportimin financiar

25 Korrik 2019

Në datat 23 dhe 24 korrik u zhvillua në AMF trajnimi për raportimin financiar dhe elementët e tij, i fokusuar në tregjet nën mbikëqyrje. Gjatë ditës së parë të trajnimit u trajtuan kryesisht specifikat e raportimit financiar të shoqërive të sigurimit dhe elementët që duhet të kenë parasysh specialistët [...]

AMF këshillon qytetarët për policat kufitare

24 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare këshillon qytetarët që udhëtojnë drejt Shqipërisë me automjetet e tyre me targa të huaja të presin policat kufitare vetëm në pika të autorizuara dhe nga agjentë të licencuar. Në çdo pikë të kalimit të kufirit brenda territorit shqiptar gjenden agjentë të [...]

AMF thellon bashkëpunimin me Agjencinë e Mbikëqyrjes së Tregut të Sigurimeve Sllovene

23 Korrik 2019

Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv i AMF-së, Z. Ervin Koçi dhe Drejtori i Mbikëqyrjes së tregut të sigurimeve të AMF-së zhvilluan në datë 18 korrik 2019 takime me drejtuesit e Agjencisë së Mbikëqyrjes të Tregut të Sigurimeve të Sllovenisë, (AZN). Takimet u zhvilluan në kuadër të zbatimit të [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

22 Korrik 2019

Ditën e mërkurë, datë 24.07.2019, ora 10:00, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi gjendjen financiare të tregut të sigurimeve bazuar në pasqyrat financiare të [...]

AMF organizon kolegjin e tretë mbikëqyrjes të grupit të sigurimeve

9 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare organizoi më 5 korrik në Tiranë “Kolegjin e Tretë të Grupit të Sigurimeve”. Pjesëmarrës në këtë takim ishin përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës (BQK) dhe përfaqësues të Agjencisë së Mbikëqyrjes së Sigurimeve të Maqedonisë [...]

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019

8 Korrik 2019

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 125, qershor 2019, në faqen zyrtare të internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 125 klikoni këtu.