Media: Njoftime

Mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 117, gusht-shtator 2018

3 Tetor 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka kënaqësinë të vërë në dijeni publikun, mbi publikimin e periodikut të AMF-së nr. 117, gusht-shtator 2018, në faqen zyrtare të Internetit. Shpresojmë që ky publikim të jetë me interes për Ju. Për të lexuar materialin e plotë të periodikut nr. 117 klikoni [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në sigurime

2 Tetor 2018

Në zbatim të nenit 5 të Rregullores nr. 48, datë 30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e licencimit, si dhe rastet e refuzimit të licencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare njofton se në datën 05.11.2018, ora 13.00, do të zhvillohet testimi për broker [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

1 Tetor 2018

Ditën e premte, datë 05.10.2018, ora 10:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Analizat financiare të tregut të sigurimeve për periudhën 30.06.2018; Projekt “Mbi [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

28 Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 27 shtator 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e marrëveshjes “Për bashkëpunimin për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e sistemeve të shlyerjes së titujve dhe shtëpive të klerimit të titujve”, mes Bankës së Shqipërisë [...]

Për zhvillimin e testimit për broker në tregun e titujve

27 Shtator 2018

Në zbatim të nenit 58, të Ligjit nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” dhe të Rregullores nr.165, datë 23.12.2008 “Për Licencimin e Shoqërive të Brokerimit/Këshillimit, Brokerit dhe Këshilltarit të Investimeve, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, njofton se në datën 10 tetor, 2018, në orën [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

26 Shtator 2018

Ditën e enjte, datë 27.09.2018, ora 15:00, do të zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi draft ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”; Projekt “Mbi [...]

Zhvillimet e Tregut të Sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-gusht 2018

26 Shtator 2018

Të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar-gusht 2018 kapën vlerën mbi 11,105 milionë lekë, ose 5.75% më shumë se në periudhën janar-gusht  2017. Gjatë periudhës janar-gusht  2018, numri i kontratave të sigurimit të lidhura arriti në 845,399 me një rritje prej 6.18% krahasuar [...]

AMF organizon takim me përfaqësues të tregut për projektligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”

25 Shtator 2018

Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare është duke punuar për një projektligj të ri “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”. Hartimi i këtij projektligji është mbështetur nga ekspertë të huaj në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve mbikëqyrëse të Autoritetit të Mbikëqyrjes [...]

Zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

19 Shtator 2018

Në mbledhjen e datës 18 shtator 2018, Bordi i Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, shqyrtoi dhe vendosi: Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për shkëmbim informacioni ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit; Miratimin e ndryshimit të Rregullores nr. 23, datë 26.02018 [...]

Mbi zhvillimin e mbledhjes së Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare

13 Shtator 2018

Ditën e martë, datë 18.09.2018, ora 13:30, zhvillohet mbledhja e Bordit të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, me këtë rend dite:   Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së kaluar; Miratimi i rendit të ditës; Informacion mbi draft ligjin “Për sipërmarrjet e investimeve kolektive”; Projekt “Për [...]